Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

The department of Administration and Organization Theory is proud to present the new course AORG211 Multilevel Governance : National Government Administration and the EU
To av instituttets stipendiater er gjesteredaktører for den nyeste utgaven av Norsk antropologisk tidsskrift.
I desember disputerte to stipendiater fra Institutt for sosialantropologi.
Gisle Andersen har levert avhandlingen: «Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013)». Han disputerer fredag 20.05.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen
Alf Gunvald Nilsen har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Critical Sociology. Artikkelen omhandler forholdet mellom marxistisk og postkolonial teori.
Mitt masterprosjekt handler handler om å kartlegge klima- og brehistorien ved Kvigtindbreen som ligger i Børgefjell nasjonalpark.
Karen Christensen og Kari Wærness ved Sosiologisk institutt kommenterer AP-byrådet sine kutt i eldreomsporgen i en kommentar i BT.
Kula Kula, antropologistudentenes tidsskrift, slapp nettopp høstens utgave, som det absolutt er verdt å fordype seg i. Har du ennå ikke lest forrige utgaves fyldige intervju med den anerkjente antropologen Maurice Bloch, kan du gjøre det her.
Fredag mottok Håvard Haarstd og dei tre andre unge forskararane ved UiB rekrutteringsstipend frå Bergens Forskningsstiftelse (BFS). Vi har her samla nokre bilete frå den store dagen.
Forskingsprosjektet «MONEY TALKS: Gendered Electoral Financing in Democratic and Democratizing States» får ei stor tildeling frå Noregs forskingsråd.
Stipendiat Stina Ellevseth Oseland presenterer sitt ph.d.-prosjekt.
Atle Møen ved Sosiologisk institutt har publisert en ny artikkel i Sosiologisk tidsskrift med tittelen "Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon - Utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme".
Bergen forskningsstiftelse (BFS) har tildelt rekrutteringsstipend til Håvard Haarstad og hans forskningsprosjekt om byer, klima- og energiomstilling.
Atle Møen ved Sosiologisk institutt har skrevet et innlegg i «klassiker-serien» i siste utgave av Sosiologen.