Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professor Stein Kuhnle er blant de ansvarlige redaktørene av China National Human Development Report 2016: Social Innovation for Inclusive Human Development.
Yvette Peters prøver å styrke demokratiet ved å studere politisk ulikhet og representasjon. Hun liker ideen om at arbeidet hennes er relevant.
NB! Forelesningene vil bli avholdt på seminar-/lunsjrommet i første etasje, Sydnesplassen 12/13 hele semesteret! Åpent kurs ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier, høsten 2016.
Fredag 19. august var det duket for fagdag på Institutt for sammenliknende politikk, som en del av semesterstartuken.
På Universitetet i Bergen lærte journalist og forfatter Kari Birkeland å «tenke sjæl».
Forskernettverket Green Economy med redaktørene Andrew Jones, Patrik Ström, Brita Hermelin og Grete Rusten har nå lansert sin nye bok om tjenesters rolle til det grønne skiftet.