Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professor Stein Kuhnle er blant de ansvarlige redaktørene av China National Human Development Report 2016: Social Innovation for Inclusive Human Development.
Journalism Education in the Nordic Countries
Yvette Peters prøver å styrke demokratiet ved å studere politisk ulikhet og representasjon. Hun liker ideen om at arbeidet hennes er relevant.
Identifying Dyscalculia Symptoms Related to Magnocellular Reasoning Using Smartphones. Authors: Greger Siem Knudsen, M.Sc. & Ankica Babic, Ph.D.
The digital era has posed innumerable challenges to the business and practice of journalism.
NB! Forelesningene vil bli avholdt på seminar-/lunsjrommet i første etasje, Sydnesplassen 12/13 hele semesteret! Åpent kurs ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier, høsten 2016.
Fredag 19. august var det duket for fagdag på Institutt for sammenliknende politikk, som en del av semesterstartuken.
Postdokotor Hogne L. Sataøen har publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research.
På Universitetet i Bergen lærte journalist og forfatter Kari Birkeland å «tenke sjæl».
Forskernettverket Green Economy med redaktørene Andrew Jones, Patrik Ström, Brita Hermelin og Grete Rusten har nå lansert sin nye bok om tjenesters rolle til det grønne skiftet.
- Demokratiet som styreform er satt under press, sier Terje Knutsen, førsteamanuensis i sammenlignende politikk. Han er faglig ansvarlig for masterprogrammet i demokratibygging ved UiB, som skal gi studentene solide kunnskaper om demokratiseringsprosesser og trening i praktisk demokratistøtte. Nye kurs starter høsten 2018, søknadsfrist 19. august.