Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sosiologforeningen avdeling Vestlandet inviterte i samarbeid med Sosiologisk institutt til det første av en rekke arrangement i serien "Sosiologisk myteknusing"!
Karen Christensen og Synnøve Fluge har publisert en artikkel sammen med Ole Petter Askheim og Ingrid Guldvik publisert i Journal of Social Policy.
Salen var full av studenter, antropologer og andre inviterte gjester da professor Hylland Eriksen holdt årets Fredrik Barth-forelesning ved Universitetet i Bergen.
Sentral-Asia er et område som sjeldent når det norske nyhetsbildet og som for mange er et ukjent terreng, skriver doktorgradsstipendiat Elina Troscenko. Les utdrag fra hennes kronikk i Bergens Tidende om regimeskifte i Usbekistan.
Professor Kjell Erik Lommerud ved Universitetet i Bergen fyller 60 år tirsdag 19. desember. Lommerud er født i Porsgrunn og oppvokst ulike steder på Østlandet. Etter artium reiste han til Bergen for å bli siviløkonom. Han nøyde seg imidlertid ikke med det, men fortsatte med høyereavdelingseksamen og doktorgradsstudier ved NHH, der han disputerte i 1988.
På konferansen presenterte Torgeir Uberg Nærland ferske resultater fra MeCIn-prosjektet.
Vegard Jarness fra Sosiologisk institutt og Sam Friedman fra London School of Economics har nylig publisert en artikkel i Poetics.
Arild Knapskog og Mariana Q. Rød, masterstudenter på sammenliknende politikk, mottar til sammen 90 000 kroner i studentstipend til utarbeidelse av sine masteroppgaver.
På universitetet jobber Magnus Iversen med "Amerikas svar på Jens Kjeldsen" - Robert Hariman.
Fra. 2. januar 2016 er forskningsgruppens medlem Silje Nygaard stipendiat på Toppforsk-prosjektet SCANPUB.
Like før jul presenterte 22 masterstudentar i geografi masterprosjekta sine og signerte rettleiaravtalar ved Institutt for geografi.
Postdoktor Susanne Bygnes ved Sosiologisk institutt får midler under kategorien Unge forskertalenter, med prosjektet Imagining and Experiencing the ”Refugee Crisis”
Lise Rakner får Forskerprosjektstøtte fra FRIHUMSAM
Ishtiaq Jamil og Steinar Askvik mottar NORPART-finansiering til deres prosjekt. De vant fram med deres søknad til Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation(NORPART), som har som formål å støtte institusjonelt samarbeid og økt studentmobilitet mellom norske og andre lands utdanningsinstitusjoner.
Studentmedlemmer anbefaler studenter som skriver masteroppgave innen publikumsforskning å bli medlem i forskningsgruppe.
Den sosiale aviskrisen. Journalistikkens virkelige trøbbel begynte da publikasjonene forlot fellesskapene, hevder medieforsker Søren Schultz Jørgensen. Sommeren 1945 gikk samtlige av New Yorks avisbud ut i streik. Innbyggerne i verdens største by ble 17 dager i strekk kuttet av fra sin fremste kilde til informasjon om hendelsene i Europa og nyhetsstoff for øvrig. En rekke samfunnsvitenskapelige... Les mer
19. desember presenterer studentmedlem i forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier Nanette Eikremsvik Nartey sitt masteroppgaveprosjekt.
9. desember disputerte stipendiat Espen Helgesen ved Institutt for sosialantropologi.

Sider