Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sosiologen Gisle Andersen ønsker å bidra til at klimaendringene i større grad også blir sett fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv.
Stig Arild Pettersen er forfatter av boken "Erling Lorentzen - Vilje og motstand" og lager den utenrikspolitiske podcastserien "Du verden". Ved UiB studerte han arabisk og sammenliknende politikk, men det han husker best fra studietiden er den aktive tiden i Studentersamfunnet i Bergen.
Nytt semester, ny runde med antropologisk engasjement i Kula Kula-redaksjonen. Les Ingfrid Tørresdals artikkel om USAs påtroppende president!
I en nylig publisert artikkel kommer det frem at tidligere erfaringer fra utvinningsindustrien spiller en sentral rolle for offentlige synspunkt og debatter rundt nasjonalisering av ressurser og lokalt innhold i Tanzanias petroleumssektor.
Selfiejournalisten Yusuf Omar inspirerte publikum på konferansen Mobil-spotting i mediene i Bergen.
REIS PÅ UTVEKSLING - har du ikke bestemt deg enda? Det er fortsatt en uke til fristen går ut fredag 1. FEBRUAR
To nye artikler av Asbjørn Grønstad og Peter Dahlén publisert.
Sosiologen Kari E. Wærness ble 4. september utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Hun tildeles ordenen for sin samfunnsgavnlige innsats.

Sider