Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Konkurransen var tøff blant årets søkere på mediestudiene ved UiB. Nå er 220 studenter klare for å innta de splitter nye lokalene i Lars Hilles gate.
Halvparten av sosiologistudentene som har dratt på utveksling de to siste årene har valgt USA og Berkeley. Blant den andre halvparten er det derimot stor variasjon. Uansett destinasjon bør flere velge utveksling som del av graden, mener påtroppende instituttstyrer Liv Johanne Syltevik.
Trodde du den typiske SamPol-studenten dro til USA på utveksling? Tallene for utveksling de siste to år viser tvert imot at flertallet heller er frankofile og kortreiste.
Valgemnene som tilbys på sosiologisk institutt varierer fra semester til semester. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke valgemner du kan velge mellom høstsemesteret 2017.