Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

- En rent teologisk tilnærming gir ikke en fyllestgjørende bakgrunn for hvorfor reformasjonen kunne lykkes. Det politiske aspektet er vel så viktig.
26. oktober 2017 disputerte stipendiat Mads Solberg ved Institutt for sosialantropologi.
– Det er på Vestlandet vi kjenner mest på dette med flom og ekstremvêr, seier klimaforskar og senterleiar Håvard Haarstad.
Hver høst tar studenter på valgemnet Velferd- og ulikhet turen innom NAV-kontorene i Bergen sentrum hvor studentene lærer mer om oppgaver og utfordringer som organisasjoner tar seg av.
Helseøkonomi Bergen (HEB) og Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) inviterte til den nittende Nasjonale Helseøkonomikonferansen den 22. – 23. mai 2017.
- Som GIS-ambassadør er min jobb å gjøre bruk og lærdom av GIS enkelt og tilgjengelig for studenter ved Universitetet i Bergen.
Studenter på medie- og interaksjonsdesign presenterte prosjekter innen «Intelligent User Interfaces» i Media City Bergen, og fikk konstruktiv tilbakemelding fra faglærere.
– En av faktorene er at gode IT-løsninger har blitt essensielt i de fleste bransjer, sier Infomedia-professor.
Stadig flere som arbeider i byggenæringen i Norge har en annen bakgrunn enn norsk. Hvordan påvirker det sikkerhet og samhandling? Idunn og Tollef deltok i et landsdekkende forskningsprosjekt for å finne ut av nettopp det. De kom tett på både norske og østeuropeiske arbeidere - og kunne stikke hull på noen myter.
Skal du på utveksling høsten 2021? Ønsker du å dele erfaringene med dine medstudenter?
Tonje og Tom forteller i denne videoen om fordelene av prosjektet og det å være utvekslingsambassadør.
I mitt arbeid søker jeg å nøste opp i planprosessens deltagende aktører samt interesser og forestillinger som har omkranset prosjektet med opprustningen av Torggata i Oslo.
Senter for klima og energiomstilling (CET) har nå hele fire nye rekrutteringstillinger ute.
Professor Kjell Vaage meiner det er på høg tid å gjere noko med dagens sjukelønsordning. Han foreslår at både arbeidsgjevar og arbeidstakar skal vere med i spleiselaget.
Professor Eirik Schrøder Amundsen er en av en håndfull norske økonomer som er valgt inn i det prestisjefulle akademiet Academia Europaea.