Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Et konsept om å levere sunn og bærekraftig fast-food via nye teknologiske løsninger, har gitt masterstudent Vilde Regine Tellnes og kollegene i Healthy EATS en tildeling på én million kroner gjennom Forskningsrådets STUD-ENT-ordning.
Årets søkertall viser at Infomedia har meget attraktive studieprogram, sier instituttleder Leif Ove Larsen, som gleder seg over den store interesser for instituttets studietilbud.
Barnløshet blant menn i Norge er høyere enn blant kvinner. Dersom menn opplever barnløshet som negativt, er det et samfunnsproblem, skriver Astrid Grasdal og Kjell Erik Lommerud.
Det tverrfaglige forskningsprogrammet GRIP har etablert en serie om global ulikhet som en følge av den pågående koronaviruspandemien.
Ferske funn frå Norsk Medborgerpanel viser at folk sine haldningar til både regjering, lokale politikarar og til naboen har endra seg under koronakrisa.
Media City Bergen har vunne merket European Gold Label for beste klynge. – Samarbeid på tvers av sektorar bygger kvalitet, seier rektor Dag Rune Olsen.