Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Bergen ønsker rekordmange nye studenter velkommen til et ekstraordinært studieår.  Nåløyet er trangere enn før for de mest populære studiene. 
2019 var et innholdsrikt år for CET. Les mer om aktivitetene våres her.