Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lina Frogner Orre fullførte mastergraden i samfunnsgeografi i 2015 og jobber i dag som rådgiver i planavdelingen i Kommunal - og moderniseringsdepartementet.
Chris H. Magnussen nominert til Årets tidsskriftartikkel 2020 for sin artikkel basert på masteroppgåva.
- Når statens griper inn i familien for å beskytte barn må det være høye krav til kvalitet og rettsikkerhet.
Rektorkandidatene Oddrun Samdal og Margareth Hagen stilte med sine team til valgmøte på SV-fakultetet. Se opptak av møtet her.
Til hausten kan ein sjå fram til at to klassiske lærebøker kjem ut i ny utgåve.
Hvordan håndterer Norge og andre europeiske land forpliktelsen til å yte tjenester og støtte til familier i sårbare situasjoner?
Infomedias masterprogram i medier og kommunikasjon scorer høyt på Studiebarometeret 2020.
Hanne Kvilhaugsvik undersøker arbeidslivspanel si rolle i styring av høgare utdanning i Danmark og Noreg.