Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Oppbyggingen av MUCS-prosjektet, som skal studere mediebruk, hverdagslige erfaringer og samfunnsmessig respons på klimakrise og koronakrisen, fortsetter. Nye stillinger har blitt lyst ut.
I år er det to innleveringsfristar for masteroppgåva i geografi; 19. mai og 2. august. 8 studentar leverte oppgåva 19. mai og skal ha eksamen i juni.
Jan Erik Askildsen får fornya tillit som dekan ved SV-fakultetet etter ein spanande valkamp. – Eg er veldig glad for å kunne halde fram med å styrke samfunnsfaga si rolle ved UiB, seier han.
Den sosiale ulikskapen i europeiske utdanningssystem er stor. Forskarar frå HVL og UiB deltek i eit prosjekt som skal finne ut kva som kan motverke ulikskapen.
Infomedias Carl-Gustav Lindén har nylig gitt ut sin andre akademiske bok som ansatt ved UiB, Kingdom of Nokia. Den tar for seg hvordan teknologigianten Nokia fikk Finland til å jobbe for seg.
Professor Svein Michelsen og kolleger med ny artikkel om opplæringskontor for lærlingopplæring i Norge og Sveits
Førsteamanuensis Regine Paul ved instituttet er medforfatter i en nylig publisert Edward Elgar Håndbok om «the Governance and Politics of Migration».
Internasjonale perspektiver på barns rettigheter, familievern og statlig inngripen.
Denne våren lanseres en ny seminarrekke, hvor ledende internasjonale forskere presenterer sitt pågående arbeid.
Det holder ikke at verdenssamfunnet har lommebøkene sine åpne for syriske flyktninger – hjertet må også med, konkluderer jussprofessor.
Vi er stolte over å presentere årsrapporten fra 2020. Last ned og se hva vi har gjort i "annerledesåret" 2020.
Professor Kari Tove Elvbakken aktuell med ny publisering om abortpolitikk og abortlovgivning: Abortspørsmålets politiske historie: 1900-2020
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap fikk 1. mai hele åtte nye ansatte.