Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professo‪r Ishtiaq Jamil er aktuell med nye publiseringer
Sampol er ledende innenfor nordområdeforskningen.
Instituttet gjennomførte torsdag 17. juni masterseremoni for våre masterstudenter på våre to masterprogram som leverer masteroppgaver denne våren.
For første gang gjennomføres en deliberativ meningsmåling i Norge for politisk medvirking, gjennom et arrangement ledet av blant annet Sveinung Arnesen, Jacob Aars og Anne Lise Fimreite ved instituttet.
Stein Rokkan ville blitt 100 år den 4. juli 2021. Han var en av verdens ledende politiske sosiologer i de første ti-årene etter andre verdenskrig og han var sentral i utbyggingen av samfunnsfagene ved Universitetet i Bergen fra slutten av 1960-årene. Han etablerte faget sammenliknende politikk.
Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet?
Kvifor aksepterer vi drastiske tiltak mot pandemien, men let vere å handle for å redde klima? – Korleis vi brukar media under samfunnskriser har mykje å seie, hevdar medieprofessor.

Sider