Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Infomedia-prosjekt skal utvide kompetansen til TV-produksjon-studenter til også å kunne interagere med og utvikle innhold for Metaverset.
Flere afrikanske land opplever akutt matmangel og handelsstopp som følge av pandemi og stengte grenser. UiB-student Maïlys Rouillé dro til Vest-Afrika for å gjøre feltarbeid blant fiskehandlere som fikk levebrødet redusert.
To stillinger knyttet til CET: En ettårig forskerstilling (forlenget frist) og en treårig stilling som stipendiat. Søknadsfrist 12. og 15. august!
Rekordmange kandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet deltok på årets vitnemålsseremoni i Håkonshallen den 10. juni 2022.
Vi søker administrativ koordinator for Universitetet i Bergens aktivitet i Media City Bergen (MCB). Ei hovudoppgåve for stillinga er koordinering og ansvar for bransjekontakt og samarbeid knytt opp mot instituttets studieprogram i MCB og i medievitskap. Søknadsfrist er 8. august.
SV- fakultetets Studiekvalitetspris 2022 går til etter- og videreutdanningstilbudet EVU ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Fredag 10 juni ble det arrangert en flott seremoni i Håkonshallen for Bachelor- og Masterkandidater ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Margunn Bjørnholt har fått Universitetsforlagets pris for beste nordiske tidsskriftartikkel i 2021 for sin artikkel om voldsutsatte mødre.
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap skifter navn til Institutt for politikk og forvaltning. – Det nye navnet gjenspeiler bedre bredden i fagområdene våre, sier instituttleder Lise H. Rykkja. Det engelske navnet blir Department of Government og endringene vil skje fra 1. august 2022.
Retten til å puste er universell og grunnleggande, og gjeld for både mennesket og andre livsformer. Vår nyslådde æresdoktor Professor Achille Mbembe trekk linene frå kolonitida og fram til vår tids store utfordringar, slik som pandemi, klimakrise og rasisme, med pusten som gjennomgangstema.
I en høytidelig seremoni i Universitetsaulaen ble i dag de åtte nye æresdoktorene ved UiB hedret. De fikk utnevnelsen for sitt fremragende arbeid for vitenskapen.