Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Stipendiat Frøydis Petersen Jensen, Professor Katrin Križ og Professor Marit Skivenes har evaluert retningslinjer og veiledere for barns medvirkning Bergen kommune, fylkesnemnda og domstolene.