Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Foreslå ditt arrangement under Day Zero på SDG Conference Bergen, 7. februar 2024.
Masteroppgåva mi utforskar potensialet coworking har for å skape nye arbeidsplassar i distrikta i samanheng med kommunane sine lokale- og regionale utviklingsstrategiar.
Norge havner noe overraskende i bunnen i selskap med Romania i en studie av tilliten til barnevernet i seks europeiske land.
I min masteroppgave ser jeg på hvordan norske kommuner implementerer sirkulær økonomi i offentlige anskaffelser og hvilke barrierer de møter.
– I nyheter kan det se ut som at formen på teksten ikke spiller noen som helst rolle for lesernes oppfatning, sier professor.
40 byråkrater fra departementer og direktorater hadde sin første skoledag mandag. – Dere kommer alltid til å være det legendariske førstekullet, sa departementsråd Petter Skarheim da masterprogrammet i offentlig forvaltning ble åpnet.
Det er ingen tvil om at samarbeid styrker forskning. Det nyter Infomedia godt av.
Gikk du glipp av dette seminaret der advokat i Selmer og medlem av Energikommisjonen Liv Monica Stubholt, presenterte sentrale elementer fra kommisjonens rapport og arbeid? Se presentasjonen i opptak her!
Ph.d-kandidat Solveig Høegh-Krohn skal studere
Hvis muslimer legger hånden på hjertet for å vise respekt, aksepterer svært mange ikke-muslimer det som et alternativ til håndhilsing. Åpenhet for slike tilpasninger i møtet med kulturelle eller religiøse minoriteter, kan gjøre Norge og andre europeiske land mer inkluderende.
Ruben Berge Mathisen er instituttets nyeste postdoktor
Recirculating Aquaculture Systems (RAS) er energi intensive komponenter innen akvakultur. Dette prosjektet undersøker ulike tilnærminger til utfordringen med å redusere karbon-fotavtrykket til RAS anlegg og optimalisering av tiltak for bruk av en fornybar energiforsyning for RAS. Gikk du glipp av presentasjonen? Se den her!