Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ørnulf Gulbrandsen's new book - "The State the Social. State Formation in Botswana and its Precolonial and Colonial Genealogies" - is now out. Read more by clicking on the caption of the cover.
Årets søkertall fra Samordna opptak viser en liten nedgang, men SV-fakultetet har fortsatt flest søkere. Til masterprogrammene er det i år rekordmange søkere.
Forfatter Frode Grytten ble uteksaminert med hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra UiB i 1986. Allerede under studietiden gav han ut sine første bøker.
-Hver gang debatten om mødre bør amme dukker opp, vekker den et voldsomt engasjement. Og det gjør den til stadighet.
Victor Kaptelinin har publisert et kapittel om Aktivitetsteori i Encyclopedia of interaction design
I media har det den siste tiden vært hevdet at samfunnsvitenskapelig utdanning er mindre samfunnsnyttig enn realfag. Rapporten Kompetanse 2020 presenterer et annet bilde.
A special issue of Birzeit University's Review of Women's Studies has recently been published.
Årets SV-revy "Helt Hysterisk" hadde premiere 6. mars. Også i år leverte studentene et svært underholdende show.
Helge Østbye er bekymret for mediemangfoldet. Les hans kronikk i Dagbladet.
The annual REPLA workshop for phd candidates – call for papers! Deadline for submission of abstracts: 22nd of february.
Flere land bør prioritere behandling og oppfølging av for tidlig fødte barn
Tema for årets første møte i arbeidslivspanelet var blant annet i hvilken grad et opphold i utlandet har betydning når du søker jobb.
SV-fakultetet tilbyr et spennende og innholdsrikt program på Faglig-pedagogisk dag 3. februar.
Universitetslæreboken 'Geografiens innhold og metoder' er nå kommet ut på fem språk. Siste språk i samlingen er kinesisk.
Rentene av fondet, som er grunnlagt ved gaver fra det norske folk til Chr. Michelsen i 1907, skal anvendes til fremme av vitenskapelige eller for næringslivet produktive formål. Søknadsfristen er 15. mars.
Flere fagmiljøer ved SV-fakultetet har oppnådd bevilgninger til viktige forskningsprosjekter innen Velferd, arbeid, migrasjon.

Sider