Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Generøsitet, tydelige ambisjonar, entusiasme, samarbeid og langsiktighet er sentrale stikkord i byggingen av gode forskningsmiljø seier Professor Lise Rakner og Professor Bertil Tungodden.
Sammen med Lucio Rennó ved Universidade de Brasilia (Centro de Pesquisa e Pós-Graduaçao sobre as Américas – CEPPAC), har post doktor Leiv Marsteintredet blitt tildelt 200 000 kroner av Latinamerikafondet i NFR for å jobbe med prosjektet "All the presidents' men".
Fagseminar 7. april, Institutt for geografi, M744
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bevilger 1/2 million kroner.
The Departments of Social Anthropology at both University of Bergen and University of Oslo are co-hosting a PhD seminar on newer anthropological theory with the title "The Search for Order: Territory, Citizen, State and Governance”. The deadline for applying to the course is 1. April 2011.
Artikkel av Thor Øivind Jensen ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. "Brukernes røst om medisiner – gjensyn med en undersøkelse om pasienterfaringer fra 1979" er publisert i første utgaven av Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2011.
Ny artikkel av Professor Thorvald Gran i Journal of Institutional Economics, publisert av Cambridge Journals. Artikkelens fulle tittel er "John Searle on the concept of political power, the power of states and war-making: why states demand a monopoly of the organisation and use of soldiers".
Forskeren og verdensborgeren Stein Rokkan markeres og hedres med egen konferanse i Vinterfestuka i hjembyen Narvik.
Edited by Jon Harald Sande Lie and John-Andrew McNeish, a new anthology entitled "Security and development" addresses the new global security–development nexus and investigates internal institutional logics.
Vi står i dag fremfor en ny internasjonal matkrise. Mange fattige lands regjeringer kommer ikke til å gjøre noe. Folk vil sulte, folk vil rase, men få regjeringer vil straffes politisk.
-Så lenge ingen klarer å komme opp med gode alternativ til kapitalismen er det beste vi kan gjere å vere fornuftige kapitalistar, seier professor Steinar Vagstad.
"Hvordan den norske fiskeriallmenningen ble privatisert. Om Bjørn Hersougs forskningsmetode" er tittelen på bokessayet av Professor Gran i siste nummeret av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift i 2010.
Ny artikkel av PhD student Dag Erik Berg ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Internasjonal Politikk.
5.-7. januar er det duket for Nasjonal Fagkonferanse i Statsvitenskap. Påmeldingen er god og programmene i de ulike arbeidsgruppene forteller at vi går en spennende konferanse imøte.
The pioneering History of Water series brings a much needed historical perspective to the relationship between water and society. The volumes in the series aim to show how history and development – from the birth of civilization to the present day – may be enriched, and new understandings and reinterpretations realised, by a proper awareness of the significance of water. Water issues can only be... Les mer
Professor Stein Kuhnle er nylig valgt inn i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akadem.
Nordområdepolitikken sett fra nord gir viktig innsikt i hva nordområdepolitikken har betydd så langt, og, ikke minst, forslag til hvordan den bør utvikles videre.
UiB-professor med innflytelse på dansk økonomisk politikk

Sider