Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

-Norge er det eneste landet i den industrialiserte verden der sektormodeller ikke inngår som et systematisk beslutningsgrunnlag for utformingen av jordbrukspolitikken
In this issue of Social Analysis, Judith Kapferer (ed) and her co-authors explore the symbolic meaning, control and ownership of public space as part of the relation between the arts and the state.
Ny professor II ved instituttet er Deborah Brautigam som til daglig er professor ved The School of International Service, American University, Washington DC.
Hensynet til en verdig og god behandling av hjelpemottakere og til rimelige arbeidsbetingelser for hjelperne er vanskelig nok å forene i dagens offentlige velferdstjenester. Kommersialisering av slike tjenester forsterker disse problemene skriver Karen Christensen og Kari Wærness i en kronikk i Bergens Tidende
Religiøse forhold har medvirket til dyp politisk splittelse i USA, samtidig som det amerikanske samfunnet preges av en bemerkelsesverdig religiøs toleranse. Dette paradokset sto i sentrum for årets Rokkanforelesning levert av en meget opplagt Robert D. Putnam.
Årets søkertall fra Samordna opptak viser at SV-fakultetet har jevnt gode søkertall. Fortsatt er SV-fakultetet det fakultetet ved UiB som har flest søkere.
The book Global Care Work with Lise Widding Isaksen as editor is now available
Selv om kvinner og menn har de samme politiske rettighetene, og kvinner utgjør en knapp majoritet av befolkningen, er likevel parlamentene dominert av menn. Dette er utgangspunktet for stipendiat Sondre Båtstrands artikkel nylig publisert i Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift.
Generøsitet, tydelige ambisjonar, entusiasme, samarbeid og langsiktighet er sentrale stikkord i byggingen av gode forskningsmiljø seier Professor Lise Rakner og Professor Bertil Tungodden.
Sammen med Lucio Rennó ved Universidade de Brasilia (Centro de Pesquisa e Pós-Graduaçao sobre as Américas – CEPPAC), har post doktor Leiv Marsteintredet blitt tildelt 200 000 kroner av Latinamerikafondet i NFR for å jobbe med prosjektet "All the presidents' men".
Fagseminar 7. april, Institutt for geografi, M744
Alf Gunvald Nilsen er ute med ny bok sammen med Sara C. Motta. Boken "Social Movements in the Global South"
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bevilger 1/2 million kroner.
Mette Andersson has, together with Anders Vassenden, published the article "Whiteness, non-whiteness and ‘faith information control’: religion among young people in Grønland, Oslo" in Ethnic and Racial Studies, Volume 34 Issue 4
"Poverty, Human Rights, and Global Justice: The Response-Ability of Multilateral Organizations" by Desmond McNeilla and Asuncion Lera St. Clair
Også denne gangen fikk ansatte ved Sosiologisk institutt tildeling fra Meltzerfondet.
Social capital in the field of power: the case of Norway: François Denord, Johs Hjellbrekke, Olav Korsnes, Frédéric Lebaron and Brigitte Le Roux
The Departments of Social Anthropology at both University of Bergen and University of Oslo are co-hosting a PhD seminar on newer anthropological theory with the title "The Search for Order: Territory, Citizen, State and Governance”. The deadline for applying to the course is 1. April 2011.

Sider