Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

5.-7. januar er det duket for Nasjonal Fagkonferanse i Statsvitenskap. Påmeldingen er god og programmene i de ulike arbeidsgruppene forteller at vi går en spennende konferanse imøte.
The pioneering History of Water series brings a much needed historical perspective to the relationship between water and society. The volumes in the series aim to show how history and development – from the birth of civilization to the present day – may be enriched, and new understandings and reinterpretations realised, by a proper awareness of the significance of water. Water issues can only be... Les mer
Professor Stein Kuhnle er nylig valgt inn i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akadem.
Nordområdepolitikken sett fra nord gir viktig innsikt i hva nordområdepolitikken har betydd så langt, og, ikke minst, forslag til hvordan den bør utvikles videre.
UiB-professor med innflytelse på dansk økonomisk politikk
Institutt for samanliknande politikk arrangerer Rokkan-forelesninga torsdag den 14. oktober frå klokka 12.15 til 14, i auditoriet på U. Pihls hus. Etter dette vert det ei uformell mottaking på instituttet, med lett servering.
Eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit studium på 60 studiepoeng beståande av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skulen. Studiet kvalifiserar for arbeid i grunnskulen på mellom og ungdomstrinn, for vidaregåande skule og innan vaksenopplæring. Søknadsweb opnar for registrering av nye søknadar til studiet onsdag 15. september. Søknadsfrist er 15. oktober 2010.
The Publics of Europe & the European Public Sphere Tracing the Architects and Trespassers of Borders and Boundaries in Europe
Både kinesiske samfunnsforskere og kinesisk presse viste stor interesse for nordisk velferd på det siste EXPO-seminaret i Shanghai.
Økt fødselspermisjon og økt barnehagedekning har gitt positive utslag for barnas utdanning.
Det var leder i Raftostiftelsens priskomite, Siri Gloppen, som offentliggjorde prisvinneren kl. 10.00 i formiddag på Raftohuset.
Lørdag 25 september er den store kunnskapsfesten på Festplassen. Blant foredragsholderne er professor Gunnar Grendstad ved Institutt for sammenliknende politikk. Han stiller spørsmålet om dommerne i Høyesterett er politikere i kapper når de utøver sin samfunnsmakt?
Ny doktoravhandling viser at norsk jordbrukspolitikk bryter med prinsipper for god ressursbruk.
Dersom utviklinga i offentlege utgifter og offentlege inntekter held fram som no, vil vi overlevera eit underskot til kommande generasjonar.
-Bruken av eksperiment opnar for heilt nye moglegheiter innafor fagfeltet økonomi, seier professor Gaute Torsvik
Regjeringen i Kina har ambisjoner om å bygge et harmonisk samfunn med vekt på omfordeling av velferd og sosial trygghet. Den nordiske modellen gir inspirasjon. Derfor er nordisk velferdsforskning trukket fram på det siste seminaret Forskningsrådet arrangerer under EXPO i Shanghai. I over 20 år har Kuhnle hatt tette relasjoner til Kina og ikke minst det kjente Fudan-universitetet. Han er en av... Les mer
Combining theoretical reflection with vivid ethnographic explorations and edited by anthropologists Bruce Kapferer, Kari Telle and Annelin Eriksen, this collection is designed to advance a critical understanding of social and personal religious experience in today's world.

Sider