Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dersom utviklinga i offentlege utgifter og offentlege inntekter held fram som no, vil vi overlevera eit underskot til kommande generasjonar.
-Bruken av eksperiment opnar for heilt nye moglegheiter innafor fagfeltet økonomi, seier professor Gaute Torsvik
Regjeringen i Kina har ambisjoner om å bygge et harmonisk samfunn med vekt på omfordeling av velferd og sosial trygghet. Den nordiske modellen gir inspirasjon. Derfor er nordisk velferdsforskning trukket fram på det siste seminaret Forskningsrådet arrangerer under EXPO i Shanghai. I over 20 år har Kuhnle hatt tette relasjoner til Kina og ikke minst det kjente Fudan-universitetet. Han er en av... Les mer
Combining theoretical reflection with vivid ethnographic explorations and edited by anthropologists Bruce Kapferer, Kari Telle and Annelin Eriksen, this collection is designed to advance a critical understanding of social and personal religious experience in today's world.
Professor Andrew Lattas has recently published a new book based on his long-term anthropological engagement with Papua New Guinea
Tilbud om etterutdanning kan være like effektivt som økt lønn
SV-fakultetet markerer denne uken at det er 40 år siden vedtak om å opprette et samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Bergen.
"The Hadrami Diaspora. Community-Building on the Indian Ocean Rim" by Prof. Leif Manger analyses the Hadramis of South Yemen. The book maps the emergence of their diasporic communities throughout the Indian Ocean region as an intriguing facet of the history of this region’s migratory patterns.
Kva får folk til å røyste? Kor villege er folk til å dele? Eksperimentet har opna ei ny verd av moglegheiter for samfunnsvitarar.
Færøyene styrker eget universitet og starter undervisning på masternivå i organisasjonsteori ved hjelp av Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap.
Fredag 10. september er det klart for den tredje vitnemålsseremonien for uteksaminerte bachelorstudenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Samfunnsøkonomar ved UiB meiner økonomiprofessor Torberg Falck trekkjer feil konklusjon når han meiner differensiert studieavgift vil vere meir rettferdig enn dagens subsidieordning.
Global moments are breakthrough events that change people’s lives and their futures. They are developments that typically call for significant adaptation leading to new forms of cooperation or conflict.
Institutt for Sosialantropologi ønsker alle studenter velkommen til et nytt semester.
CMI-UiB Fredagsseminar på Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling, Jekteviksbakken 31, 27. august kl. 12.00-14.00. Innleder: Thor Øivind Jensen
Tilbudsbrevene er nå sendt ut. Ved vårt fakultet var det en liten nedgang i søkertallene, men samlet sett økte antall søkere til de disiplinære bachelorprogrammene ved årets opptak. Dette viser tall fra Samordna opptak.
- Legene ønsker å gi bedre behandling til de med lavere sosioøkonomisk status, men i virkeligheten viser det seg at det er omvendt, sier samfunnsøkonom Roar Gjelsvik til Dagbladet.
Høyres leiar og tidlegare student ved SV-fakultetet, Erna Solberg, kjem til Bergen i september for å tala til våre bachelorgradskandidatar.

Sider