Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Etter at tallene fra Samordna opptak er lagt frem er det grunn til å smile bredt på SV-fakultetet med en økning på 10,4 % i søkertallene. Med 2063 søkere er SV-fakultetet det mest populære fakultetet ved UiB.
Global crises seem to fall on top of each other – all hitting the poorest people and societies the most. The political and economic forces driving both the crises and their potential solutions are much bigger than aid.
Jostein Gripsrud er gjesteredaktør for 2009s første nummer av det internasjonale tidsskriftet Javnost - The Public. Temaet er digitaliseringen av offentligheten. Blant bidragsyterne er også stipendiat Camilla Tønnevold.
Den nyinnstiftede Hans Daalder-prisen for "outstanding paper" som har blitt presentert på ECPR, den europeiske organisasjonen for statsvitenskaplig forskning, ble tildelt Mette Bakken, master i sampol.
– Mangelen på identitet i norsk mat er oppsiktsvekkende i europeisk sammenheng, sier førsteamanuensis Thor Øivind Jensen. Han er en av flere forskere ved UiB som forsker på Slow Food.
Stortingsvalget i 1965 gjorde at Stein Kuhnle begynte å studere sammenliknende politikk.
Kan asyløskeren bli en god statsborger? Asylpolitikken i ulike land er ikke avhengig av verken dagligdagse politiske hensyn eller den internasjonale flyktningkonvnesjonen.
The Management of Natural Resources, Knowledge and Identity on the Eastern Black Sea Coast.
Post.doc Ragnhild Muriaas ved institutt for samanliknande politikk har publisert artikkelen "Local Perspectives on the 'Neutrality' of Traditional Authorities in Malawi, South Africa and Uganda" i Commonwealth & Comparative Politics nr 1 2009
Halvparten av de kvinnelige studentene og en av tre menn er redde for å ikke greie utdannelsen de er i gang med.
Professor emerita ved Sosiologisk institutt, Kari Wærness, blir hedra med den høgthengande "Meltzerfondets ærespris for fremragende forskning".
Professor Brian McNair fra University of Strathclyde i Glasgow gjestet i mars instituttet med en rekke gjesteforelesninger. Blant annet holdt han forelesning på stabsseminaret hvor han presenterete sin nyeste bok om journalistikk på film.
Denne uken er tre gjesteforskere installert ved Institutt for økonomi.
Louis Dumont’s concept of hierarchy continues to inspire social scientists. Using it as their starting point, they contributors to this volume introduce both fresh empirical material and new theoretical orientations.
"This is a courageous piece of work in many ways - for its ethnographic and theoretical boldness, but also for doggedly sticking to local idioms and sensibilities when considering 'development' activities and participation in the global economy. It provides both a dense and nuanced ethnography that reveals important insights into a well-known case and materials, and also the development and... Les mer
Fagutvalget på sosiologi arrangerer debatt om studentmedvirkingen ved UiB i anledning fagkritisk dag 05. mars.
An elegantly conceptualized and closely argued ethnographic work, this strikingly innovative study of cultural change should have a wide audience not only among area specialists but also among those working on Christianity, gender, and cultural change in other regions as well, who will need to engage its strong arguments that invite comparative application.’ – Joel Robbins, University of... Les mer

Sider