Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand. polit. Eirik Norvald Christensen forsvarer fredag 13. februar kl. 13.15 sin doktoravhandling Auctions - theory, empirics and experiments.
Ti år. 850 millioner kroner. Forskningsprogrammet på velferd, arbeid og migrasjon er den største samfunnsvitenskapelige satsningen noensinne.
Forskere fra Rokkansenteret og Institutt for sammenliknende politikk har laget en rapport om nominasjonsprosessene i forbindelse med forrige lokalvalg. -Partiene bør intensivere sitt arbeid med å rekruttere flere medlemmer, sier statsrår Magnhild Meltveit Kleppa.
Torsdag 12. februar arrangeres Arbeidslivsdagen i regi av Samfunnsviternes Arbeidslivsutvalg for tredje gang. Ikke gå glipp av inspirerende bedriftpresentasjoner, spennende debatt og motiverende foredrag med fokus på din fremtidige karriere som en samfunnsviter.
Både tidligere studenter og eksperter anbefaler engasjement ved siden av studiene. Men det krever innsats.
Professor emeritus Stein Ugelvik Larsen ved Institutt for sammenliknende politikk mottok torsdag ettermiddag Kongens fortjenstmedalje i gull.
På seks år har Campusbussen firedoblet antall passasjerer. Campusbussen har 5 avganger daglig mellom Nygårdshøyden via Haukeland til Kalfarveien 31. I 2002 var passasjertallet rundt 5000, i 2008 var det nesten 20.000 reisende med bussen.
Før jul ble lanseringsdatoen satt til torsdag 15. januar, denne flyttes nå til 4. februar.
Alle har FRIST den 11. februar
Barack Obama kan bli en president med suksess på linje med Jackson, Lincoln og Roosevelt, men det vil i så fall ikke skyldes hans personlige egenskaper. Ifølge en teori om amerikanske presidenter i politisk tid, er kontekst nemlig den viktigste suksessfaktoren.
Trass i god folkehelse i Noreg er sjukefråværet og talet på uføretrygda svært høgt. Årsakene til sjukefråvær og utstøyting frå arbeidslivet må derfor søkjast blant fleire faktorar enn i sjukdomsdiagnosar. Forskarar innan medisin, psykologi, sosiologi og økonomi skal saman studera desse fenomena gjennom eit treårig NFR-prosjekt som starta hausten 2008. Professor Kjell Vaage ved Institutt for... Les mer
I januar vil universitetet stå med helt nye nettsider. Da er et stort oppryddingsarbeid over. Målsettingen er at de nye eksterne nettsidene skal profilere UiB som den moderne kunnskaps- og kommunikasjonsinstitusjonen den er.
Massemedia bygger opp under manglende åpenhet i partienes nominasjonsprosesser, hevder professor Frank Aarebrot ved institutt for sammenlignende politikk

Sider