Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fem nye medlemmer er i statsråd oppnevnt til Kulturrådet for perioden 2024 til 2027, blant dem Infomedia-professor Jan Fredrik Hovden.
Marianna Betti, postdoktor ved institutt for sosialantropologi, har blitt intervjuet av Skipsrevyen om sin forskning tilknyttet ASMOG-prosjektet om forholdet mellom menneskelig og automatisert arbeidskraft i maritime industri.
Våren 2024 tilbyr instituttet tre metodekurs på ph.d.-nivå i henholdsvis visualisering med R, multivariat analyse av sammenslåtte data og paneldata og dyplæring med Python for samfunnsvitere.
Fra fag om USA sin utenrikstjenester til amerikansk fotball: Les om Magnus Jansens utvekslingsopphold i Nord-Carolina.
Rustam Galimullin er en av flere eksperter på kunstig intelligens ved UiB. Les mer om ham og hans forskning her.
Julià Tudó Cisquella begynner som ph.d.-kandidat på PARTYCLIM-prosjektet ved Sampol.
– Målet er at vi sammen skal komme litt nærmere å kunne lese fagtekster uten å bli avbrutt, sier professor i sosialantropologi, Bjørn Enge Bertelsen, som står bak tilbudet.
Jan Halvor Wallace og Lars Kristian Ramsli var i praksis hos Kartverket høsten 2023.
Kathrine Grytten og Camilla Aune var i praksis hos Henning Larsen/Rambøll høsten 2023.
Yvonne Myrvang og Ylva Aamodt var i praksis hos klimaetaten i Bergen kommune høsten 2023.
Samia Touileb er en ny førsteamanuensis innen informasjonsvitenskap, med hovedfokus på kunstig intelligens.
Infomedias framsyn og engasjement for teknisk utdanning førte til en nevneverding økning i 2023-opptaket.
2023 viste seg å bli et produktivt år for Infomedia. Instituttets forskere var blant dem som var i forkant av vitenskapelige fremskritt, de introduserte innovative verktøy og ga betydelige bidrag til informerte diskusjoner om AI.
Ved inngangen til det nye året feirer vi at Erik Knudsen er nyslått førsteamanuensis.
Elisabeth Lyons er første utvekslingsstudent fra Chapel Hill i USA til UiB og Sampol gjennom samarbeidsprosjektet CONTEST.
Forskarar kjem til Bergen for å løyse dei store samfunnsutfordringane. Simon Øverland har invitert nokre av dei til å fortelje om framtidas løysingar.
For første gang er sammenhengen mellom foreldres og barns psykiske helse dokumentert på befolkningsnivå. Tiltak som hindrer at psykisk sykdom går i arv, virker best i familier med høy utdanning, viser ny forskning.
Jan Fredrik Hovden og Torgeir Nærland har etablert et nytt nettverk for å studere sammenhenger mellom kultur, ulikhet og demokrati.

Sider