Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Navigering i digital likhet: Dominique Pasquiers innsikt om hvordan tradisjonelle barrierer knytt til kjønn og kulturell kapital er viktige også i dag, og hvordan familiesosialiseringen er viktig for dette.
Avduking av kulturelle endringer: Innsikter fra Philippe Coulangeons åpne gjesteforelesning
Utforskning av sosial ulikhet: Philippe Coulangeons PhD-seminar om kulturell og politisk deltakelse
Nettverket for kultur, ulikhet og demokrati har hatt workshop om endringer i sosiale klassers kulturelle og politiske livsstiler, med innlegg fra Philippe Coulangeon, Johs. Hjellbrekke, Jan Fredrik Hovden, Magne Flemmen og stipendiater.
En variert gruppe medie- og demokratieksperter utgjør den vitenskapelige rådgivergruppen i Prepare-prosjektet.
Brooke Wilkerson disputerte 19.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Systems approaches to sustainability".
Brita Ytre-Arne holder keynote på konferansen Emerging Directions in News Use Research.
Welcome to the digital and free SDG Conference in Bergen 2024! The theme is 'The role of universities in transformative change'. Take a look at the programme and register today.
On December 5, Ranveig Falch joined the department of economics as an associate professor (tenure track). Ranveig received her PhD from the Norwegian School of Economics (NHH) and did a post-doc at FAIR NHH. Her primary field of research is empirical behavioral economics, where she focuses on issues such as gender discrimination, human capital investment, and inequality acceptance. Her interests... Les mer
Welat begynte som stipendiat ved instituttet i desember. Førsteamanuensis Michael Alvarez er veileder for prosjektet, som omhandler politiske partiers rolle i regimer som gjennomgår autokratisering.
Jeg gledet meg veldig til å reise på utveksling å så frem til å kunne oppleve et helt nytt sted. Når jeg skulle søke utveksling var åpen for det meste, men når jeg først skulle for kun et semester syntes jeg det var fristende å dra et sted langt borte.
Michael Alvarez fikk Undervisningsprisen 2023 og ble hyllet for sine 20 år som underviser av høyeste kvalitet.
Mitt masterprosjekt i samfunnsgeografi har som mål å undersøke den historiske utviklingen av og den nåværende status på grønnstrukturen i Bergen kommune.
Tom Røseth er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole (FHS) og leder for Ukraina-programmet. Han er denne månedens alumn; en serie der vi presenterer tidligere Sampol-studenter og hva de gjør i dag.
Årets Uglepris går til emnet «SAMPOL223 Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications».
Ph.d.-kandidat Mehri Agai har snakket med den spanske avisen El País om hvordan digital frakobling er mer krevende for ungdom enn voksne.
De framstiller utfasing av fossil energi som en trussel mot tradisjonelle familieverdier, regional identitet og nasjonal suverenitet.

Sider