Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

I min masteroppgave ser jeg på hvordan norske kommuner implementerer sirkulær økonomi i offentlige anskaffelser og hvilke barrierer de møter.
– I nyheter kan det se ut som at formen på teksten ikke spiller noen som helst rolle for lesernes oppfatning, sier professor.
40 byråkrater fra departementer og direktorater hadde sin første skoledag mandag. – Dere kommer alltid til å være det legendariske førstekullet, sa departementsråd Petter Skarheim da masterprogrammet i offentlig forvaltning ble åpnet.
Det er ingen tvil om at samarbeid styrker forskning. Det nyter Infomedia godt av.
Gikk du glipp av dette seminaret der advokat i Selmer og medlem av Energikommisjonen Liv Monica Stubholt, presenterte sentrale elementer fra kommisjonens rapport og arbeid? Se presentasjonen i opptak her!
Ph.d-kandidat Solveig Høegh-Krohn skal studere
Hvis muslimer legger hånden på hjertet for å vise respekt, aksepterer svært mange ikke-muslimer det som et alternativ til håndhilsing. Åpenhet for slike tilpasninger i møtet med kulturelle eller religiøse minoriteter, kan gjøre Norge og andre europeiske land mer inkluderende.
Ruben Berge Mathisen er instituttets nyeste postdoktor
Recirculating Aquaculture Systems (RAS) er energi intensive komponenter innen akvakultur. Dette prosjektet undersøker ulike tilnærminger til utfordringen med å redusere karbon-fotavtrykket til RAS anlegg og optimalisering av tiltak for bruk av en fornybar energiforsyning for RAS. Gikk du glipp av presentasjonen? Se den her!
Sammenliknet med mange andre land styrer norske lesere ikke unna nyheter om politikk. Denne og andre innsikter fra Reuters Digital News Report og dens norske underrapport presenterte Janne Bjørgan hos Fritt Ord.
I en nylig publisert artikkel i det prestisjetunge American Economic Review, studerer Professor Cornelius Cappelen og kollegaer ved Norges Handelshøyskole (NHH) hvordan folk vekter to feil opp mot hverandre: Å gi økonomisk støtte til en som ikke fortjener det, eller å ikke gi økonomisk støtte til en som fortjener det.
— Vi trenger breddeuniversiteter som Universitetet i Bergen, sier finansiminister Trygve Slagvold Vedum.
Det kommende lokalvalget i 2023 er gjenstand for debatt og oppmerksomhet i disse tider. Data fra Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen kan bidra til innsikt om velgernes preferanser og vandringer mellom partiene.
Aaron Spitzer ved Institutt for sammenlignende politikk har fått et ERC Starting Grant. Han skal blant annet undersøke hvem som bør ha kontrollen og styringen i urfolksområder.
On Friday, August 25th 2023, the Department of Government was pleased to host this year's March / Olsen Honorary Lecture with Professor Walter W. (Woody) Powell as the distinguished speaker. The title of the lecture by Professor Powell was called "The Iron Cage Redux - Looking Back and Forward".
Torsdag 18. august ble det arrangert et orienteringsmøte for de nye studentene i masterprogrammet i sammenliknende politikk.
I høst utvides det faglige tilbudet for bachelorstudentene med to nye 200-nivåemner: Ungdomspolitikk og asyl- og migrasjonspolitikk .

Sider