Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Artikkelen "Merry Christmas! Religion in Norway", av religionsviterne Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson, tar for seg samspillet mellom den kristne fødselsmyten og julefeiringen, mytologiske univers og julens enorme popularitet.
I mars 2019 er det igjen klart for to ukers intensivt studieopplegg om den greske antikkens historie. I Aten.
Sorin Bangu og Kevin Cahill får støtte fra Forskningsrådet til prosjektet 'Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework'.
Boken gir en grunnleggende innføring i de sentrale begrepene i gresk og romersk retorikk og viser hvordan de også kan brukes til å forstå vår egen tids retorikk.
I de senere årene er minnestudier blitt stadig mer aktuelt også for de som forsker på Skandinavia i vikingtiden og i middelalderen. Det velrennomerte tyske forlaget de Gruyter har nylig gitt ut «Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies», med bidrag fra tre av LLEs forskere.
Forskerne bak ReligionsOraklene driver innovativ og kreativ formidling av religion og religiøsitet, og mottar årets formidlingspris ved Det humanistiske fakultet.
Tenker hjernen? – Språk, menneske, teknikk er både et innlegg i aktuelle diskusjoner om menneske og maskin, evolusjon og intelligens og en påminnelse om at det 19. og 20. århundre bød på tenkning som vi i det 21. århundre verken har tenkt ferdig eller gjør klokt i å si oss ferdige med.
“You really could go on and on about this! It is very interesting to learn a bit about you work here”, EU Ambassador Thierry Béchet said when he was visiting the SapienCE Centre.
Middelalderforskningen ved UiB befester sin sterke posisjon og mottar støtte til to prosjekter gjennom årets FRIPRO-tildeling fra Forskningsrådet.
I boken - med undertittel "Det katolske Norge i før- og etter-reformatorisk tid" - kaster forfatteren nytt lys over den lange historien om trosskiftet i Norge.
Emnet «Forskningsfordjuping etter mastergrad» får Det humanistiske fakultet sin pris for utdanningskvalitet 2018.