Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Som professor emerita i religionsvitenskap har Lisbeth Mikaelsson intellektuelle utfordringer å bryne seg på. – Jeg tror kulturen i samfunnet er i ferd med å refortrylles, sier hun i dette intervjuet.
I dag kom nyheten om at Senter for digitale fortellinger har blitt tildelt status som Senter for fremragende forskning (SFF). Senteret skal utforske hvordan vi som enkeltmennesker og samfunn blir påvirket av at livene våre i økende grad styres av algoritmer.
Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health og Senter for digitale fortellinger er tildelt den høythengende statusen Senter for fremragende forskning (SFF) av Norges forskningsråd.
Matmangel grunnet klimaendringer bidro til internasjonal konflikt i oldtidsbyen Palmyra og førte til byens undergang, viser ny forskning.
Professor i historie, Knut S. Vikør, har gått av med pensjon.
The data analysis method of Coincidence Analysis has been introduced to the field of medical informatics: Womack DM, Miech EJ, Fox NJ, Silvey LC, Somerville AM, Eldredge DH, Steege LM. (2022), Coincidence Analysis: A Novel Approach to Modeling Nurses' Workplace Experience, Applied Clinical Informatics, (4):794-802. doi: 10.1055/s-0042-1756368.
Professor Scott Rettberg og førsteamanuensis Ingrid Halland mottar 12 millioner hver fra Norges forskningsråd til prosjekter i skjæringspunktet mellom teknologi og estetikk.