Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

-Problemet med datokøyring er at det framstår som unødvendig dyrt samanlikna med innføring av krisesatsar i bompengeringen, meiner professor Steinar Vagstad. Les kronikk.
-Reformen av fødselspermisjonen i 1977 er et eksempel på en barne- og familiepolitikk som har vært vellykket, mener stipendiat Katrine Løken. Les oppslag i www.forskning.no.
Det blir tre foredrag fra Institutt for geografi
Katherine Goodnow har jobbet med museumsstudier og kulturformidling fra innholdsanalyse til design og utvikling av utstillinger og prototyper. Nå er hun aktuell med boken Kristeva in Focus: From Theory to Film Analysis.
Postdoktor Øyvind Vågnes og professor Asbjørn Grønstad, som jobber med bildestudier og visuell estetikk i Nomadikon-prosjektet med ny bok.
Prosjektet "Resirkulering av nyheter i norske nettaviser 1999-2009", har fått støtte fra Rådet for Anvendt medieforskning (RAM). Prosjektet skal utvikle metoder for datastøttet analyse av mønstre i nyhetsformidlingen i norske nettaviser.
Olav Anders Øvrebø har på vegne av instituttet gjennomført en kartlegging av datakilder i offentlig sektor, og identifisert utfordringer når det gjelder tilgang til slike data.
-Så lenge det er en premiss at sykelønnsordningen ikke skal røres, er det vanskelig å få gjort noe med langtidsfraværet, mener professor Kjell Vaage. Les oppslag på www.forskning.no.
Det er ledig en stilling som stipendiat for en periode på tre år. Stillingen er knyttet til forskingsprogrammet i visuell kultur, ”Nomadikon: New Ecologies of the Image.”