Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Samfunnsøkonomar ved UiB meiner økonomiprofessor Torberg Falck trekkjer feil konklusjon når han meiner differensiert studieavgift vil vere meir rettferdig enn dagens subsidieordning.
Global moments are breakthrough events that change people’s lives and their futures. They are developments that typically call for significant adaptation leading to new forms of cooperation or conflict.
Institutt for Sosialantropologi ønsker alle studenter velkommen til et nytt semester.