Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hausten 2011 startar eit nytt kurs på masterstudiet i geografi: Geo 329 Miljøfag, naturforvaltning og planlegging. Studiet er eit særemne som kan inngå som eitt av to obligatoriske særemne i mastergrada i geografi.
På Institutt for samanliknande politikk gler me oss til semesterstart og nye studentar i august. I år skal dei nye studentane bli ønskt spesielt velkomne, med eigne sampol-arrangement i fadderveka.
Økt oppmerksomhet om lovbrudd i vikarbransjen vil trolig føre til mer, ikke mindre, sykepleieinnleie i helsevesenet, skriver Christine Skjælaaen i en ny kronikk i Dagbladet.
Kurset er ope for mastergradsstudentar i geografi som har valt studieretninga Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging og det blir også tilbudd som kurs i etter- og vidareutdanningsprogrammet til UiB.
I artikkelen i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (2/2011) ser Kristin Lofthus Hope og Lise Hellebø Rykkja nærmere på innføring av enhetlig ledelse på ulike nivåer ved UiB og NTNU de siste årene. Den sentrale problemstillingen omhandler de ansattes oppfatninger av enhetlig ledelse.
Innlegg av Thorvald Gran i den nyeste utgaven av Historisk Tidsskrift.
I en nylig publisert kronikk i Ny Tid, kommenterer Alf Nilsen suspenderingen av førsteamanuensis Rod Thornton ved Universitetet i Nottingham.
Article by Roberts Kabeba Muriisa and Ishtiaq Jamil in the SAHARA Journal; "Addressing HIV/AIDS challenges in Uganda: does social capital generation by NGOs matter?"
Doktorgradsavhandlingen til Christine Skjælaaen, “Innleie av sykepleiere i sykehus. Fra nødløsning til akseptert vikarpraksis”, reiser stor interesse i media.
-Partnarskapet med randsona viktig for Universitetet i Bergen, seier Risa.
Postdok Katrine Vellesen Løken i økonomi på søndag
Staten vil truleg spara nokre kroner på å kutte overgangsstønaden til åleineforsørgjarar, men det er tale om små summar. For dei som blir ramma av innstrammingane vil det gjera ein stor forskjell, skriv Liv Johanne Syltevik, Anne Hege Henden Strand og Helga Eggebø i en ny kronikk i Bergens Tidende.
Artikkel med redaktørane av den nye boka "Organisering, samfunnsikkerhet og krisehåndtering" i På Høyden den 10.juni.
- Hverdagen som lærer er utfordrende, meningsfull og spennende. Drømmer du ikke om et liv på et kontor, kan jobb i skolen være et godt alternativ.
Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen har nylig kartlagt arbeidsmarkedet til de 185 masterkandidatene som har blitt uteksaminert fra dette faget for perioden 2003-2010.
Geografi er spennende fordi faget har en bred tilnærming til fenomener og prosesser.
Under Nordiske Mediedager i år lanserte professor Martin Eide ti bud for en oppegående journalistikk.
"Jeg ønsket meg aller helst til Bergen, fordi jeg likte byen godt og hadde inntrykk av at studiemiljøet var bra"

Sider