Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter har utviklet en androidapplikasjon som skal gjøre hverdagen enklere for de som bruker medisiner.
-Jenter dominerer i dag alle utdanningsarenaer
I en ny rapport setter Åse Gilje Østensen ved Institutt for sammenliknende politikk søkelys på FNs bruk av private militær- og sikkerhetsselskaper. Disse kontroversielle selskapene benyttes i økende grad av FN, men uten at verdensorganisasjonen har utarbeidet etiske standarder, retningslinjer og ansvarlighetsregler for bruk av slike tjenester.
Når UiB-antropolog Bruce Kapferer mottar Huxley minnepris fra The Royal Anthropological Institute i dag innlemmes han i samme selskap som Pierre Bourdieu, Claude Levi-Strauss og Mary Douglas.
The Huxley Memorial Lecture will be held at the British Museum 16 December 2011.
Pressens rolle i utformingen av innvandringspolitikken i Norge og Sverige analyseres i en ny artikkel av Frøy Gudbrandsen ved Institutt for sammenliknende politikk. I artikkelen «Er pressen en politisk aktør i familieinnvandringspolitikken?», trykket i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4, 2011, analyserer Gudbrandsen avisdekningen med henblikk på å undersøke om avisene har spilt en vesentlig rolle i... Les mer
I møte med stadige terrorangrep har mange et ønske om å vite mer om hvordan terrorisme arter seg. Er det flere terrorangrep nå enn tidligere? Er det slik at det i hovedsak er samme type grupper som står bak? I artikkelen «Terrortallenes tvetydige tale» i tidsskriftet Samtiden nr. 4, 2011, skriver Jan Oskar Engene ved Institutt for sammenlignende politikk om noen av de viktigste, åpent... Les mer
Mens verdens nasjoner i disse dager prøver å nå en global avtale om klimaet er en rekke land allerede i gang med sin egen klimapolitikk. I et innlegg publisert i Berlingske Tidende argumenteres det for at storstilt satsing på vindmøller ikke er løsningen innenfor EU.
I forbindelse med konferansen "Fem år med Nav" er det nå utgitt et temanummer om evalueringen av reformen. Dag Arne Christensen, Hans-Tore Hansen og Jacob Aars har bidratt med kapittelet "Har utformingen av lokale Nav-avtaler betydning for brukernes tilfredshet?".
NRK og Ut i naturen var med masterstudentar i geografi og geologi ved UiB på feltkurs frå Vestlandet til Austlandet.
Nytt prosjekt om databaserte metoder for analyse av polarisering og informasjonsspredning i blogsfæren har fått støtte fra VERDIKT-programmet.
Professor Asbjørn Grønstad har nå fått publisert boken Screening the Unwatchable på det anerkjente forlaget Palgrave (et såkalt nivå 2-forlag i tellekantsystemet).
Artikkelen "Den «legitime kulturens» moralske forankring" er den mest leste artikkelen i Tidsskrift for samfunnsforskning (Tfs), fire år etter at den ble ført i pennen av Ove Skarpenes.
In this article, recently published in the European Journal of General Practice, Lee Winde, Hans-Tore Hansen and Sturla Gjesdal studies whether sickness absence rates vary in relation to characteristics of the General practitioner.