Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Rentene av fondet, som er grunnlagt ved gaver fra det norske folk til Chr. Michelsen i 1907, skal anvendes til fremme av vitenskapelige eller for næringslivet produktive formål. Søknadsfristen er 15. mars.
Institutt for geografi har valgt flere tilnærmingsmåter i sitt alumnusarbeid.

Sider