Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

-Hver gang debatten om mødre bør amme dukker opp, vekker den et voldsomt engasjement. Og det gjør den til stadighet.
Victor Kaptelinin har publisert et kapittel om Aktivitetsteori i Encyclopedia of interaction design
1. mars rundet professor i medievitenskap Jostein Gripsrud seksti år. I den anledning ble et Festskrift utgitt.
En blogg om anonymitet og regulering av nettdebatt. Prosjektets overordnete spørsmål er om innføring av krav om identifisering fører til bedre kvalitet i avisenes nettdebatter.
Professor Andreas Lothe Opdahl har publisert to journalpaper i anerkjente vitenskapelige tidsskrift.
Et drøyt halvår etter I Zaprudered: The Kennedy Assassination Film in Visual Culture kom ut henter den nå heder i USA.
Marit Skivenes, førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har skrevet boka «Åpenhet, ytring og varsling» om hvordan norske kommuner forholder seg til nettopp åpenhet, ytring og varsling.
Professor emerita Barbara Gentikow er en av redaktørene av en ny bok som fyller kunnskapshull og bygger bro mellom motsetningene i dagens skoledebatt.
To av forskningsprosjektene på det kvalitative metodekurset SOS304 er nå tilgjengelige på Sosiologen.no
This paper by Per Lægreid and Tom Christensen focus on civil servants in the central Norwegian civil service whose main tasks are budgeting, supervision and accounting.
Med artikkelen “Apprenticeship, Youth and Labour Market Outcomes – A Diachronic Investigation into the Norwegian Case” bidrar Svein Michelsen og Håkon Høst i boken Challenges and Reforms in Vocational Education
Kriser tvinger frem nye måter å tenke samfunnssikkerhet på, sier professor Per Lægreid. Den norske styringsmodellen begrenser samordningen av kriseberedskapen.
I media har det den siste tiden vært hevdet at samfunnsvitenskapelig utdanning er mindre samfunnsnyttig enn realfag. Rapporten Kompetanse 2020 presenterer et annet bilde.
A special issue of Birzeit University's Review of Women's Studies has recently been published.
Årets SV-revy "Helt Hysterisk" hadde premiere 6. mars. Også i år leverte studentene et svært underholdende show.
Artikkelen "Nettverk, fellesskap og symbol - Eit Durkheim-perspektiv på nettverkssamfunnet" av Atle Møen er publisert i Tidskrift for samfunnsforskning
Fagutvalget ved Institutt for geografi satte i år fokus på studiekvalitet og emneevaluering under Fagkritisk dag ved UiB.

Sider