Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

-Hver gang debatten om mødre bør amme dukker opp, vekker den et voldsomt engasjement. Og det gjør den til stadighet.
Victor Kaptelinin har publisert et kapittel om Aktivitetsteori i Encyclopedia of interaction design
To av forskningsprosjektene på det kvalitative metodekurset SOS304 er nå tilgjengelige på Sosiologen.no
I media har det den siste tiden vært hevdet at samfunnsvitenskapelig utdanning er mindre samfunnsnyttig enn realfag. Rapporten Kompetanse 2020 presenterer et annet bilde.
A special issue of Birzeit University's Review of Women's Studies has recently been published.
Årets SV-revy "Helt Hysterisk" hadde premiere 6. mars. Også i år leverte studentene et svært underholdende show.
Artikkelen "Nettverk, fellesskap og symbol - Eit Durkheim-perspektiv på nettverkssamfunnet" av Atle Møen er publisert i Tidskrift for samfunnsforskning
Stipendiat ved Sosiologisk institutt Susanne Bygnes, har publisert en ny artikkel i tidsskriftet European Journal of Women's Studies.