Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

-Hver gang debatten om mødre bør amme dukker opp, vekker den et voldsomt engasjement. Og det gjør den til stadighet.
Victor Kaptelinin har publisert et kapittel om Aktivitetsteori i Encyclopedia of interaction design
1. mars rundet professor i medievitenskap Jostein Gripsrud seksti år. I den anledning ble et Festskrift utgitt.
En blogg om anonymitet og regulering av nettdebatt. Prosjektets overordnete spørsmål er om innføring av krav om identifisering fører til bedre kvalitet i avisenes nettdebatter.
Professor Andreas Lothe Opdahl har publisert to journalpaper i anerkjente vitenskapelige tidsskrift.
Et drøyt halvår etter I Zaprudered: The Kennedy Assassination Film in Visual Culture kom ut henter den nå heder i USA.
Professor emerita Barbara Gentikow er en av redaktørene av en ny bok som fyller kunnskapshull og bygger bro mellom motsetningene i dagens skoledebatt.
To av forskningsprosjektene på det kvalitative metodekurset SOS304 er nå tilgjengelige på Sosiologen.no
I media har det den siste tiden vært hevdet at samfunnsvitenskapelig utdanning er mindre samfunnsnyttig enn realfag. Rapporten Kompetanse 2020 presenterer et annet bilde.
A special issue of Birzeit University's Review of Women's Studies has recently been published.
Årets SV-revy "Helt Hysterisk" hadde premiere 6. mars. Også i år leverte studentene et svært underholdende show.
Artikkelen "Nettverk, fellesskap og symbol - Eit Durkheim-perspektiv på nettverkssamfunnet" av Atle Møen er publisert i Tidskrift for samfunnsforskning
Fagutvalget ved Institutt for geografi satte i år fokus på studiekvalitet og emneevaluering under Fagkritisk dag ved UiB.
Stipendiat ved Sosiologisk institutt Susanne Bygnes, har publisert en ny artikkel i tidsskriftet European Journal of Women's Studies.