Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Rokkanforelesningen vil i år bli holdt av Margaret Levi, Jere L. Bacharach Professor of International Studies, Department of Political Science, University of Washington.
Betydningen av økonomiske insentiver og uføres restarbeidsevne.
I sommer hadde Elisabeth Ivarsflaten en kommentar i Bergens Tidende. Der diskuterer hun eurokrisens innvirkning på radikale, høyrepopulistiske partiers oppslutning. Les hele kommentaren her.
Michaël Tatham har publisert sin første artikkel som ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk i tidsskriftet Comparative Political Studies.
NAV-reformen fikk ikke flere i arbeid og færre på trygd.
Alexander Hovland valgte Arktis og kuldegrader fremfor et utvekslingsopphold i varmere strøk.
The Department of Social Anthropology's PhD candidate Samson Bezabeh has recently been given the African Author Prize, awarded by the high-ranking journal African Affairs.
Studentersamfunnet og Resurssenteret arrangerer debatt den 18. september. Tittelen er "Hvordan skape rettferdig fordeling i fattige land?". Utviklingsminister Heikki Holmås stiller til debatt med Odd-Helge Fjeldstad (CMI)og Ottar Mæstad (CMI), i tillegg til Demokrati og utviklingsgruppens medlemmer Siri Gloppen (CMI) og Lise Rakner (UiB). Møteleder er Karina Asbjørnsen (NRK).
God hjemmepleie av aldrende foreldre hindrer døtres frafall fra arbeidslivet
Inger Lise Teig disputerer tirsdag 25. september for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med en avhandling om pasientflyt, styring og kritiske hendelser i psykiatrien.
Institutt for sammenliknende politikk er vertskap for kommende forskningsmøte i nettverket "Nordic Populism" (NOPO) 19. og 20. september. I den anledning arrangerer nettverket en åpen debatt i samarbeid med Studentersamfunnet.