Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Rokkanforelesningen vil i år bli holdt av Margaret Levi, Jere L. Bacharach Professor of International Studies, Department of Political Science, University of Washington.
Stipendiat Kristin Reichborn-Kjennerud tar dette opp i ein ny artikkel i siste utgåve av tidskriftet Stat og Styring.
Betydningen av økonomiske insentiver og uføres restarbeidsevne.
Thomas Lorentzen har sammen med Espen Dahl og Ivan Harsløf publisert en ny artikkel i International Journal of Social Welfare.
Kva er eigentleg klimaendringar? Korleis verkar menneska inn på klimaet? Kva konsekvensar har klimaendringane for oss?
Artiklene i det nye nummeret av Nordiske Organisasjonsstudier har sitt utgangspunkt i NEON-konferansen i Oslo i november 2011. Gjesteredaktør er Torstein Nesheim, som er seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning i Bergen og professor II ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
I sommer hadde Elisabeth Ivarsflaten en kommentar i Bergens Tidende. Der diskuterer hun eurokrisens innvirkning på radikale, høyrepopulistiske partiers oppslutning. Les hele kommentaren her.
The Ashgate Research Companion to New Public Management, edited by Tom Christensen and Pe Lægreid has received positive reviews in Public Administration and Acta Politica.
Nytt nettsted tilgjengeliggjør masterstudenters kunnskapsproduksjon. Master i samfunnsøkonomi Ingeborg Forthun har studert kvinners sykefravær.
Michaël Tatham har publisert sin første artikkel som ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk i tidsskriftet Comparative Political Studies.
-Det vil bli dyrere mat. Å si at prosenttoll ikke vil gjøre maten dyrere, er tøv, sier post dok Ivar Gaasland
NAV-reformen fikk ikke flere i arbeid og færre på trygd.
"Raskere tilbake" gir kortere ventetid og redusert sykefravær for kirurgiske pasienter, men ikke for andre pasientgrupper.
Alexander Hovland valgte Arktis og kuldegrader fremfor et utvekslingsopphold i varmere strøk.
Professor Tom Christensen and professor Per Lægreid with book chapter The SAGE Handbook of Public Administration edited by Guy Peters and Jon Pierre.
The Department of Social Anthropology's PhD candidate Samson Bezabeh has recently been given the African Author Prize, awarded by the high-ranking journal African Affairs.
Atle Møen hevder i denne artikkelen i Sosiologisk tidsskrift at det finnes innsikter fra Freud som er relevante for å utdype sosiologiske problemstillinger.
Artikkelen av Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg & Johanne Syltevik er for tiden den mest leste i Sosiologisk tidsskrift. Forfatterne svarer på utfordringen om å reflektere rundt metodene sosiologer bruker.

Sider