Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Rokkanforelesningen vil i år bli holdt av Margaret Levi, Jere L. Bacharach Professor of International Studies, Department of Political Science, University of Washington.
Betydningen av økonomiske insentiver og uføres restarbeidsevne.
Thomas Lorentzen har sammen med Espen Dahl og Ivan Harsløf publisert en ny artikkel i International Journal of Social Welfare.
Kva er eigentleg klimaendringar? Korleis verkar menneska inn på klimaet? Kva konsekvensar har klimaendringane for oss?
I sommer hadde Elisabeth Ivarsflaten en kommentar i Bergens Tidende. Der diskuterer hun eurokrisens innvirkning på radikale, høyrepopulistiske partiers oppslutning. Les hele kommentaren her.
Michaël Tatham har publisert sin første artikkel som ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk i tidsskriftet Comparative Political Studies.
NAV-reformen fikk ikke flere i arbeid og færre på trygd.
Alexander Hovland valgte Arktis og kuldegrader fremfor et utvekslingsopphold i varmere strøk.
The Department of Social Anthropology's PhD candidate Samson Bezabeh has recently been given the African Author Prize, awarded by the high-ranking journal African Affairs.
Atle Møen hevder i denne artikkelen i Sosiologisk tidsskrift at det finnes innsikter fra Freud som er relevante for å utdype sosiologiske problemstillinger.
Artikkelen av Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg & Johanne Syltevik er for tiden den mest leste i Sosiologisk tidsskrift. Forfatterne svarer på utfordringen om å reflektere rundt metodene sosiologer bruker.
Studentersamfunnet og Resurssenteret arrangerer debatt den 18. september. Tittelen er "Hvordan skape rettferdig fordeling i fattige land?". Utviklingsminister Heikki Holmås stiller til debatt med Odd-Helge Fjeldstad (CMI)og Ottar Mæstad (CMI), i tillegg til Demokrati og utviklingsgruppens medlemmer Siri Gloppen (CMI) og Lise Rakner (UiB). Møteleder er Karina Asbjørnsen (NRK).
God hjemmepleie av aldrende foreldre hindrer døtres frafall fra arbeidslivet
Artikkel av professor Asbjørn Grønstad publisert i det anerkjente tidsskriftet Mosaic.
Straffeloven av 1902 er ikke det rette grunnlaget for å behandle trusler fremsatt i en blogg.
Remix Theory: The Aestethics of Sampling er en analyse av remix i kunst, musikk og nye medier.
Inger Lise Teig disputerer tirsdag 25. september for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med en avhandling om pasientflyt, styring og kritiske hendelser i psykiatrien.
Tema for Forskningsdagene 2012 er samfunn og den menneskelige faktor. SV -fakultetet deltar aktivt og du kan møte engasjerte forskere fra alle våre institutt i tre forskningsboder.

Sider