Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fleire enn før får diagnosen "Depresjon". Skuldast dette endring i normene for sjukmelding?
Temanummeret om "Mapping Public Sector Organizations" redigert av professor Paul G. Roness og Muiris MacCarthaigh (Institute of Public Administration) i International Journal of Public Administration.
Carl Endre Espeland ved Sosiologisk institutt har sammen med Jon Rogstad publisert en artikkel i Journal of Ethnic and Migration Studies
Boka handler om opplæring til demokrati gjennom deltakelse og undervisning. Hvordan kan læreren legge til rette for at elevene erfarer skolen som en arena for dialog om temaer som er viktige for dem?
Professors, PhD-students, and young scholars from 7 different countries were gathered at the department to work on the topic: "How to study contemporary welfare state reforms?"

Sider