Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Elisabeth Ivarsflaten er videre i evalueringen av søkerne til European Research Council (ERC) Starting Grant.
Institutt for geografi har besøk av forskere fra Nepal og India for å skrive en felles søknad til NORADS nye program for forskning og utdanning i fattige land, NORHED.
Hjulpet av sosiale medier kan hordene av unge og håpefulle som dukker opp fra intet med ny musikk og videoer raskt bli hørt og sett - men å bygge en karriere er hardt arbeid.
Postdoktor Brita Ytre-Arne har fått publisert artikkelen "Positioning the self" i tidsskriftet Feminist Media Studies.
The Department of Social Anthropology, University of Bergen, has a vacant PhD position. The scholarship period is set to 4 years, 25% of which must be dedicated to teaching, supervision and administrative tasks at the Department.
Norsk antropologisk forening (NAF) sin årskonferanse går av stabelen 3-5 mai 2013 i Tromsø.
Norsk antropologisk forening (NAF) sin årskonferanse går av stabelen 3-5 mai 2013 i Tromsø.
Ny kronikk tar opp en del prinsipielle spørsmål om i hvilken grad manglende konkurranseevne kan sies å være årsaken til arbeidsledighet o.l.
Økt levealder må føre til høyere reell pensjonsalder.
New article in Governance by Philippe Bezes, Anne Lise Fimreite, Patrick Le Lide, and Per Lægreid.
Henrik Lindblom etterlyser kvalitative variabler for å gi et riktig bilde av hvor mange individer som har vanntilgang.
Søknadsfrist er 15. april! Se her for mer informasjon
Det starta med ei interesse for lokalsamfunn. No skriv geografistudent Hanne Dyrnes Nordø masteroppgåve om entreprenørskap i Stryn.
Institutt for geografi deltar i BSRS 2013 med kurset: The Gobal Food system
Forskningsrådet har vedtatt rapporten fra programplanutvalget som grunnlag for et nytt forskningsprogram om samfunnssikkerhet - SAMRISK II.
A new project entitled "Trust as a precondition for socio-economic development: what can we learn from the case of Brazil?" has been initiated in February 2013.
Professor Per Lægreid uttaler seg i samband med artikkel i Aftenposten angåande utbygginga av det nye nødnettet.
Kunnskap om arbeidstakeres sykefravær og sammenhengen mellom barn og foreldres sosiale og økonomiske posisjon er begge tema i ny doktorgrad.

Sider