Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det årlege alumnustreffet for geografar var ein suksess, med gjensynsglede, fagleg oppdatering, rapportar frå arbeidslivet og mimring som viktige ingrediensar.
Oppmøtet var stort da Jon Krosnick besøkte Norsk medborgerpanel idag. Et inspirert publikum noterte flittig under hans innlegg om spørreundersøkelser.
Dagens 35-åringar må sjølv bera den økonomiske byrda ved eigen auka levealder, noko som inneber at generasjonen deretter får ei lettare bør med å finansiera alderdomen til sine foreldre.
Utviklingen av forholdet mellom pensjonister og arbeidstakere gjør at flere må jobbe mer og lengre for å opprettholde et høyt velferdsnivå. Alternativet er drastiske velferdskutt eller høyere skattenivå.
Professor Knut Helland og professor Annelin Eriksen er nominert
I årets Samordna opptak har tallet på søkere til bachelorstudier ved SV-fakultetet gått opp med over 10 %. Til toårige masterprogrammer er det nærmere 25 % flere søkere enn i 2012.
En delegasjon fra instituttet var i april Shanghai for å styrke samarbeidet med Fudan University og signere ny samarbeidsavtale med East China Normal University.
Student i sammenliknende politikk, Hilde Sandvær, oppsummerer kort både fag og hverdag ved Fudan Universitet i Shanghai: kinesisk politikk, språk, sykkel og knekkebrød. I den rekkefølgen.
Comparative Politics student, Hilde Sandvær, quickly sums up both academic and everyday life at Fudan University in Shanghai: Chinese politics, language, bikes and crispbread. In that order.
Hvilke utfordringer møter verdenssamfunnet i arbeidet med å ta vare på menneskers sikkerhet? 15 mai arrangeres den store internasjonale konferansen "Lysøen Revisited - 15 years of Human Security" i Grieghallen i Bergen. Alumner ved Universitetet i Bergen ønskes hjertelig velkommen.
Audun Lysbakken og sentrale velferdsforskere diskuterer hvordan velferdsforskningen benyttes i politiske beslutninger.