Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det årlege alumnustreffet for geografar var ein suksess, med gjensynsglede, fagleg oppdatering, rapportar frå arbeidslivet og mimring som viktige ingrediensar.
Ekspertutvalg foreslår ny lov som skal sikre effektive forhandlinger og lavere priser i dagligvaremarkedet.
Oppmøtet var stort da Jon Krosnick besøkte Norsk medborgerpanel idag. Et inspirert publikum noterte flittig under hans innlegg om spørreundersøkelser.
Dagens 35-åringar må sjølv bera den økonomiske byrda ved eigen auka levealder, noko som inneber at generasjonen deretter får ei lettare bør med å finansiera alderdomen til sine foreldre.
Folkehelsa er betre enn nokon gong, men med verdas høgaste andel av befolkninga som mottek helserelaterte trygder. Kan det ha samanheng med ei sjenerøs sjukelønsordning?
Utviklingen av forholdet mellom pensjonister og arbeidstakere gjør at flere må jobbe mer og lengre for å opprettholde et høyt velferdsnivå. Alternativet er drastiske velferdskutt eller høyere skattenivå.
Den økonomiske krisen i Europa etterlater seg millioner med unge som aldri vil få jobb. – Det vil forfølge dem resten av livet, sier migrasjonsforsker Susanne Bygnes.
Ny forskning viser at gründeres død i bedrifters første tiår skaper varig og dyp skade på selv de best drevne bedrifter.
Antallet au pairer som kommer til Norge er mer enn firedoblet siden 2000. Det er mer og mer akseptert å betale andre for å gjøre rent for oss, sier Mariya Bikova i et intervju til NRK.
Peiling er ein blogg om kritikk, kultur og offentlighet under Vox Publica - Instituttet sitt Magasin om demokrati og ytringsfrihet.
Professor i informasjonsvitenskap ved UiB, Bjørnar Tessem, bekrefter at jobbmarkedet har plass til flere it-studenter.
Professor Knut Helland og professor Annelin Eriksen er nominert
I årets Samordna opptak har tallet på søkere til bachelorstudier ved SV-fakultetet gått opp med over 10 %. Til toårige masterprogrammer er det nærmere 25 % flere søkere enn i 2012.
En delegasjon fra instituttet var i april Shanghai for å styrke samarbeidet med Fudan University og signere ny samarbeidsavtale med East China Normal University.
The Department of Social Anthropology, University of Bergen, has a vacant 4-year PhD position related to International Migration and Ethnic Relations.
Student i sammenliknende politikk, Hilde Sandvær, oppsummerer kort både fag og hverdag ved Fudan Universitet i Shanghai: kinesisk politikk, språk, sykkel og knekkebrød. I den rekkefølgen.
Comparative Politics student, Hilde Sandvær, quickly sums up both academic and everyday life at Fudan University in Shanghai: Chinese politics, language, bikes and crispbread. In that order.
Postdoktor Henrik Gustafsson har fått publisert en artikkel i det anerkjente tidsskriftet "Journal of Visual Culture".

Sider