Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det årlege alumnustreffet for geografar var ein suksess, med gjensynsglede, fagleg oppdatering, rapportar frå arbeidslivet og mimring som viktige ingrediensar.
Oppmøtet var stort da Jon Krosnick besøkte Norsk medborgerpanel idag. Et inspirert publikum noterte flittig under hans innlegg om spørreundersøkelser.
Dagens 35-åringar må sjølv bera den økonomiske byrda ved eigen auka levealder, noko som inneber at generasjonen deretter får ei lettare bør med å finansiera alderdomen til sine foreldre.
Utviklingen av forholdet mellom pensjonister og arbeidstakere gjør at flere må jobbe mer og lengre for å opprettholde et høyt velferdsnivå. Alternativet er drastiske velferdskutt eller høyere skattenivå.
Den økonomiske krisen i Europa etterlater seg millioner med unge som aldri vil få jobb. – Det vil forfølge dem resten av livet, sier migrasjonsforsker Susanne Bygnes.
Antallet au pairer som kommer til Norge er mer enn firedoblet siden 2000. Det er mer og mer akseptert å betale andre for å gjøre rent for oss, sier Mariya Bikova i et intervju til NRK.
Professor Knut Helland og professor Annelin Eriksen er nominert
I årets Samordna opptak har tallet på søkere til bachelorstudier ved SV-fakultetet gått opp med over 10 %. Til toårige masterprogrammer er det nærmere 25 % flere søkere enn i 2012.
En delegasjon fra instituttet var i april Shanghai for å styrke samarbeidet med Fudan University og signere ny samarbeidsavtale med East China Normal University.
Student i sammenliknende politikk, Hilde Sandvær, oppsummerer kort både fag og hverdag ved Fudan Universitet i Shanghai: kinesisk politikk, språk, sykkel og knekkebrød. I den rekkefølgen.
Comparative Politics student, Hilde Sandvær, quickly sums up both academic and everyday life at Fudan University in Shanghai: Chinese politics, language, bikes and crispbread. In that order.
Vurderer du å studere sosiologi? Her er en del nyttig informasjon for søkere. Husk fristen 15. april.
Hvilke utfordringer møter verdenssamfunnet i arbeidet med å ta vare på menneskers sikkerhet? 15 mai arrangeres den store internasjonale konferansen "Lysøen Revisited - 15 years of Human Security" i Grieghallen i Bergen. Alumner ved Universitetet i Bergen ønskes hjertelig velkommen.
"A New Model of Social Class: Findings from the BBC’s Great British Class Survey Experiment" er en fellesartikkel hvor bla. Professor Johs. Hjellbrekke har vært medforfatter. Artikkelen har høstet stor internasjonal oppmerksomhet.
Professor Karen Christensens casestudie "Disability, Independence and Care (DIC): a cross-national study of cash-for-care in the UK and Norway" er nå tilgjengelig i databank for International Social Research Methods Case Studies.
Audun Lysbakken og sentrale velferdsforskere diskuterer hvordan velferdsforskningen benyttes i politiske beslutninger.