Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professor Jostein Gripsrud ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har på oppdrag fra Språkrådet analysert partiprogrammene foran Stortingsvalget 2013.
Karen Christensen og Liv Johanne Syltevik har publisert en ny artikkel i siste nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning.
Kari Wærness reflekterer rundt utviklingen innen ulike forskningsfelt fra 1970 frem til i dag.
Ny studie viser at barn med en uføretrygdet far eller mor oftere selv blir ufør innen de er 40 år.