Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professor Jostein Gripsrud ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har på oppdrag fra Språkrådet analysert partiprogrammene foran Stortingsvalget 2013.
Ny studie viser at barn med en uføretrygdet far eller mor oftere selv blir ufør innen de er 40 år.