Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professor Jens Kjeldsen mener den nye stortingspresidenten sjarmerte både Kongen, Dronningen og folket med sin tale.
Professor Erling Moxnes har utvikla eit reint nettbasert kurs i forvaltning av naturressursar. Det kan ta UiB inn i MOOC-alderen.
«Det er overraskende at NHO så åpenbart støtter proteksjonisme når en vet hvor avhengig andre norske næringer er av fri handel», skriver Ivar Gaasland i en kronikk i Dagens Næringsliv.
Professor emerita Kari E Wærness ved Sosiologisk institutt deltok denne uken i den tverrfaglige debatten om kjønn, arv og miljø som ble innledet av den kjente nevropsykologen og spaltisten Cordelia Fine.
Rokkanforelesningen 2013 ble holdt 24. oktober. Donatella della Porta, professor i sosiologi ved Department of Political and Social Sciences, European University Institute, foreleste om Klassekonfliktens gjenkomst? Sosiale bevegelser i knapphetstider.
What do the ministries and directorates that are controlled by the The Office of the Auditor General of Norway think and how can their reactions be explained?
On september 11th Alf G. Nilsen wrote an invited comment on the norwegian elections in the renowned British newspaper The Guardian. After this he received threats. - We are witnessing a development of society where we really need that different opinions come forward, and that people can participate in public debate without putting their own safety at risk.
Onsdag 11. september skrev Alf Gunvald Nilsen en invitert kommentar til det norske valget i den kjente britiske avisen The Guardian. Etter dette mottok han trusler. - Vi er vitne til en samfunnsutvikling hvor vi virkelig trenger at forskjellige meninger kommer frem, og at folk kan delta i ordskiftet uten å sette sin egen trygghet i fare.
Den 24. oktober deltar professor Eirik S. Amundsen på arrangementet Den gröna sessionen: Öresund i Europa
Førsteamanuensis Katrine Løken, Gruppe for trygdeøkonomi ved Institutt for økonomi, argumenterer for at barnehageopptaket bør revideres. Familiepolitikk er en av Høyresidens kjernesaker, og den nye regjeringen har allerede annonsert at de vil redusere fedrekvoten og øke kontantstøtten, men hva med barnehageopptaket?
Hvor går veien etter studiene? Les intervju med tidligere studenter fra instituttet om studiet deres, arbeidslivet og hvordan de får brukt utdannelsen sin i arbeidslivet.
Kinesiske nettbrukeres begrensede frihet er igjen under press. Spørsmålet er hvem som egentlig har skylda, myndighetene eller brukerne? Eller begge?
Det forventes i stadig sterkere grad at transnasjonale selskaper bidrar til økonomisk og sosial utvikling i de landene de opererer i. I dette doktorgradsprosjektet ser jeg på hvordan norske selskapers sosiale investeringer og CSR-aktiviteter påvirker lokalsamfunnet, og hvordan lokale interessenter imøtekommer slike investeringer.
Stipendiat Helge Lea Tvedt presenterer sitt ph.d-prosjekt.
Budsjettkrangelen i USA bunner i en grunnleggende uenighet om hva staten skal være. Men republikanerne blir nødt til å gi seg, mener statsviter Gunnar Grendstad som Eksperten i Stud Vest.
Som en del av hundreårsmarkeringen for stemmerettsjubileet arrangerer Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret en internasjonal konferanse: The Ida Blom Conference: Gendered citizenship: History, Politics and Democracy, 14.-15. oktober 2013.
Marit Skivenes and Katrin Križ have published an article in Children and Youth Services Review Volume 35, Issue 11, November 2013, Pages 1862–1870.