Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har fått fire prosjekter gjennom FRIHUMSAM og Fellesløftet
64 unge forskertalenter får til sammen 450 millioner kroner til sine forskningsprosjekter gjennom Fellesløftet og ordinært budsjett til Fri prosjektstøtte (FRIPRO). Blant de som fikk tildeling ved UiB finner vi vår kollega Alf. G. Nilsen.
Fredag 7. februar er det klart for Faglig-pedagogisk dag 2014. Ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet blir det arrangert foredrag i flere av våre fagmiljø.
Som student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan en dra på utveksling til anerkjente universitet over hele verden. Søknadsfristen for å reise ut høsten 2014 og/eller våren 2015 er 1. februar.
Retorikkstipendiatene Svensson og Vatnøy kommenterer statsrådenes første hundre dager
In this article our professors Johs. Hjellbrekke and Olav Korsnes discuss how Pierre Bourdieu’s (1930-2002) theory of fields can be applied in comparative studies of the field of power.
Forskningsprosjektet «Negotiating new political spaces» er nylig avsluttet. Prosjektet fokuserte på fagforeninger og frivillige organisasjoner og deres arbeid for en jevnere fordeling av ressurser og økt anerkjennelse for gruppene de representerer, og hvordan slik politisk praksis påvirker og påvirkes av hendelser og diskurser på ulike geografiske nivå.
Illegalisert migrasjon, illegalitet, Schengen og Dublin samarbeidet, grenser og grensekontroll, finanskrise og forholdet mellom nord og sør i Europa, subjektivitet, makt og motstand. Dette er noe av det som inngår i det planlagte PhD prosjektet til Halvar Andreassen Kjærre. Han ble ansatt som stipendiat ved sosialantropologisk institutt i høst og du kan nå lese mer om prosjektet hans her!
Førsteamanuensis Katrine V. Løken ved Institutt for økonomi tildeles årets Sandmo Junior Visiting Fellowship.
Fersk forskning fra Institutt for økonomi ved UiB og Uni Rokkansenteret viser at et usikkert arbeidsmarked leder til lavere sykefravær.
Dataspillutviklere presenterer vanligvis informasjon til spilleren på to måter. Spillet kan presentere informasjonen slik at den virker som en integrert del av spillets fantasiunivers, naturalistisk, eller det kan gi spilleren informasjon ved hjelp av «overlays», symboler og menyer.
Blir samfunnsdebatten bedre av retorikkekspertenes terningkast?
Norsk politisk kommunikasjon – rammer, produksjon og resepsjon: Hvordan skapes, mottas og oppfattes politisk reklame i Norge?
Christian Raspotnig, disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
 ”Requirements for safe and secure information systems”

Terje Tvedts bok "Wasser. Eine Reise in die Zukunft" har fått svært positiv mottakelse i Tyskland.
Det er lett å bli motløs på personvernets vegne i kjølvannet av Snowden-avsløringene. Men det er håp i hengende snøre.
"Å se organisasasjonen NAV fra brukerens perspektiv gir innsikt i hva som står på spill i velferdsstaten når bakkebyråkratiet blir mer byråkratisk", skriver Professor Liv Syltevik og forsker Kjetil Lundberg i denne artikkelen.
Kari Wærness svarer økonomene på deres analyse av fødselspermisjonen i en kronikk i Bergens Tidende.

Sider