Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har fått fire prosjekter gjennom FRIHUMSAM og Fellesløftet
Fredag 7. februar er det klart for Faglig-pedagogisk dag 2014. Ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet blir det arrangert foredrag i flere av våre fagmiljø.
Som student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan en dra på utveksling til anerkjente universitet over hele verden. Søknadsfristen for å reise ut høsten 2014 og/eller våren 2015 er 1. februar.
Retorikkstipendiatene Svensson og Vatnøy kommenterer statsrådenes første hundre dager
Forskningsprosjektet «Negotiating new political spaces» er nylig avsluttet. Prosjektet fokuserte på fagforeninger og frivillige organisasjoner og deres arbeid for en jevnere fordeling av ressurser og økt anerkjennelse for gruppene de representerer, og hvordan slik politisk praksis påvirker og påvirkes av hendelser og diskurser på ulike geografiske nivå.
Illegalisert migrasjon, illegalitet, Schengen og Dublin samarbeidet, grenser og grensekontroll, finanskrise og forholdet mellom nord og sør i Europa, subjektivitet, makt og motstand. Dette er noe av det som inngår i det planlagte PhD prosjektet til Halvar Andreassen Kjærre. Han ble ansatt som stipendiat ved sosialantropologisk institutt i høst og du kan nå lese mer om prosjektet hans her!
Førsteamanuensis Katrine V. Løken ved Institutt for økonomi tildeles årets Sandmo Junior Visiting Fellowship.
Fersk forskning fra Institutt for økonomi ved UiB og Uni Rokkansenteret viser at et usikkert arbeidsmarked leder til lavere sykefravær.
Blir samfunnsdebatten bedre av retorikkekspertenes terningkast?
Terje Tvedts bok "Wasser. Eine Reise in die Zukunft" har fått svært positiv mottakelse i Tyskland.
Til tross for mye detaljkunnskap, ser en ofte at naturressurser forvaltes dårlig. Ett mål for dette kurset er å bygge en solid intuitiv forståelse av samspillet mellom menneske og natur. Et annet mål er å hjelpe studentene til å utvikle nødvendig kompentanse til å forvalte for eksempel vannreservoir, fiskerier, og dyrepopulasjoner, og til å operere i vare- og kvotemarked.
Kongen var konge - Erna litt for safe. Les retorikkgruppens kommentarer til nyttårstalene her!