Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vi stilte spørsmålet til fem på Institutt for geografi. Her jobber folk med geografifaget hver dag. Vi håper svarene gjør det lettere å forstå hva det er å studere geografi på UiB.
Tema for Tidsskrift for samfunnsviterne, nr. 1 - 2015: Den globale klimakrisen. Intervju med professor Edvard Hviding.
Stipendiat Kaja Reegård har med en artikkel i siste utgave av Journal of Education and Work.
Stipendiat Ben Robson skal jobbe på Universitet i Salzburg, Østerrike frem til midten av mai for å få opplæring i fjernmålingsmetodikk.
Med bakgrunn i feltkursoppgavene i GEO151 Feltkurs i samfunnsgeografi i høst, ble studentene invitert til å holde foredrag på et internseminar i Kvam herad den 19.3. 2015.
Sosialantropolog Lars Gjelstad har sett på hvilke nye barrierer og muligheter som skapes i møte mellom ny produksjonsteknologi, økt teoretisering og nye ungdomskulturelle identiteter.
Etter pensjonsreforma er det 13 prosent fleire seniorar i privat sektor, men det er dei ressurssterke som er dei store vinnarane i pensjonssystemet.
Kommersielle medier klager over konkurranse fra NRK på nett. En innholdsanalyse viser: nrk.no er verken en knallhard aktualitetsportal eller en sensasjonell populæravis.
Ivar Bleiklie, Jürgen Enders og Benedetto Lepori har fått publisert artikkelen "Organizations as Penetrated Hierarchies: Environmental Pressures and Control in Professional Organizations" i Organization Studies.
Arbeidslinjen virker, men barnas skolegang må følges opp bedre.
Stian Engrønning håper alle skoler i hele landet vil ta i bruk spillet han utvikler gjennom masteroppgaven. Med det ønsker studenten å bidra til å redde flere liv.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møter tre eksperter fra SAMPOL i åpent møte om norsk sikkerhetspolitikk
Store grupper i arbeidsfør alder, først og fremst relativt unge kvinner og svært unge menn, har en økende tilbøyelighet til å bli forsørget av trygd.
Ivar Bleiklie har utgitt en ny artikkel i Organization Studies sammen med Jürgen Enders og Benedetto Lepori.
Bente Nicolaysen bidrar med et kapittel i den nye boken "Solidarity - Theory and Practice".
- Å delta i SV-revyen er den morsomste måten å bli integrert i det sosiale livet på SV. Man blir godt kjent med så mange mennesker man ellers ikke hadde truffet, fra ulike institutter og årskull. Det blir lettere å delta på alt som skjer på SV, sier Amalie Raa, revysjef for årets SV-revy, som hadde forestillinger 6.-13. mars.
Per Lægreid har bidrege med eit kapittel i The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration.

Sider