Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vi stilte spørsmålet til fem på Institutt for geografi. Her jobber folk med geografifaget hver dag. Vi håper svarene gjør det lettere å forstå hva det er å studere geografi på UiB.
Tema for Tidsskrift for samfunnsviterne, nr. 1 - 2015: Den globale klimakrisen. Intervju med professor Edvard Hviding.
Stipendiat Kaja Reegård har med en artikkel i siste utgave av Journal of Education and Work.
Stipendiat Ben Robson skal jobbe på Universitet i Salzburg, Østerrike frem til midten av mai for å få opplæring i fjernmålingsmetodikk.
Sosialantropolog Lars Gjelstad har sett på hvilke nye barrierer og muligheter som skapes i møte mellom ny produksjonsteknologi, økt teoretisering og nye ungdomskulturelle identiteter.
Etter pensjonsreforma er det 13 prosent fleire seniorar i privat sektor, men det er dei ressurssterke som er dei store vinnarane i pensjonssystemet.
Arbeidslinjen virker, men barnas skolegang må følges opp bedre.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møter tre eksperter fra SAMPOL i åpent møte om norsk sikkerhetspolitikk
Store grupper i arbeidsfør alder, først og fremst relativt unge kvinner og svært unge menn, har en økende tilbøyelighet til å bli forsørget av trygd.
Bente Nicolaysen bidrar med et kapittel i den nye boken "Solidarity - Theory and Practice".
- Å delta i SV-revyen er den morsomste måten å bli integrert i det sosiale livet på SV. Man blir godt kjent med så mange mennesker man ellers ikke hadde truffet, fra ulike institutter og årskull. Det blir lettere å delta på alt som skjer på SV, sier Amalie Raa, revysjef for årets SV-revy, som hadde forestillinger 6.-13. mars.
Hvordan kan verdikonflikter relateres til fremveksten av høyreradikale partier? Det er temaet for Lise Lund Bjånesøy sitt doktorgradsstipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk.
I anledning 75 årsjubileet til Norgesunionen i Soroptimist International Union, holdt Kari Wærness et innlegg. Innlegget er nå publisert i medlemspladet Soroptima.
– Å ha bodd og studert i utlandet blir vektlagt i arbeidsmarkedet, sier Nina Gry Stein til SRIB.
For andre gong arrangerer Institutt for geografi PhD-kurset «Production and Interpretation of Qualitative Data». Tor Halfdan Aase er ansvarleg for kurset, som i år har heile 22 deltakarar.
Studentene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er svært fornøye med studieprogrammene våre i følge Studiebarometeret for 2014. Som student av samfunnsvitenskaplige fag blir du del av et godt sosialt studentmiljø, du kan studere relevante og engasjerende fag – og det er gode muligheter for å reise på utveksling.
Hugo Chavez kastet vekk en gylden mulighet til å gjøre noe med den ekstreme ulikheten i Venezuela. Men som andre populister viste han en suveren forakt for beskrankninger på sin maktutøvelse.

Sider