Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Siri Gloppen har alltid vært tiltrukket av det hun skjønner minst. Derfor valgte hun å forske på forholdet mellom rett og politikk på tvers av kontinenter.
Vitenskapelig ansatte ved Institutt for geografi var denne uken på SpaceLAB-samling på Vatnahalsen og i Flåm.
Det siste nummeret av tidsskriftet Argumentation er redigert av professor Jens E. Kjeldsen ved Institutt for informasjon- og medievitenskap.
Da søknadsfristen for Samordna Opptak var ute, var det totalt sett god fremgang i forhold til fjoråret for Sosiologisk institutt
Gruveprosjektet i Naustdal truer med å grise til mer enn naturen, skriver Tarje I. Wanvik i en kronikk i BT.
Tidsskriftet Røyst ble blant annet startet av tidligere masterstudent i sosiologi Astrid Hauge Rambøl.
Johan Galtung mener Norge må legge om utenrikspolitikken hvis vi ønsker å være en foregangsnasjon innen fredsarbeid i verden.
Alf Gunvald Nilsen har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Journal of Contemporary Asia. Artikkelen inngår i et spesialnummer av tidsskriftet som tar for seg folkelig motstand og politisk protest i indisk historie og samtid.
Søkjartala til samfunnsøkonomi har auka med heile 49% samalikna med fjoråret. Stadig fleire studentar kjempar om studieplassar i økonomifaget ved Universitetet i Bergen.
Ved søknadsfristen for Samordna opptak i år har heile 16 prosent fleire valt bachelorgraden i samanliknande politikk som førsteval enn i fjor.
Å bli værende hjemme på Krim-halvøya hadde vært det samme som å gi fra seg friheten sin, sier den ukrainske journalisten Valentyna Samar. Nå jobber prisvinneren for å hindre maktmisbruk og korrupsjon på Krim og i Ukraina.
Hva slags erfaringer har du med Informasjonssenteret på SV-fakultetet? Gi din tilbakemelding nederst i saken!
Gigliola Mathisen Nyhagen's latest paper "Between Slow and Comprehensive Reformers: Comparing Government’s Funding Policies of Universities in Three European Countries" has been published in International Journal of Public Administration.
Gigliola Mathisen Nyhagen har publisert artikkelen "Between Slow and Comprehensive Reformers: Comparing Government’s Funding Policies of Universities in Three European Countries" i International Journal of Public Administration .
23 og 24 april arrangerast BECCLE sin første årlege konferanse i konkurransepolitikk.
Professorane William Shaffer, Eric Waltenburg (Purdue University) og Gunnar Grendstad (SAMPOL) har kartlagt graden av mangfald blant dommarane i Noregs Høgsterett.
Atle Møen ved Sosiologisk institutt med innlegg i BT om lederstriden i Brann.
Sjå opptak frå Civita sitt frokostmøte med mellom anna professor Rune Jansen Hagen måndag 13. april.

Sider