Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for geografi var denne uken på SpaceLAB-samling på Vatnahalsen og i Flåm.
Det siste nummeret av tidsskriftet Argumentation er redigert av professor Jens E. Kjeldsen ved Institutt for informasjon- og medievitenskap.
Da søknadsfristen for Samordna Opptak var ute, var det totalt sett god fremgang i forhold til fjoråret for Sosiologisk institutt
Gruveprosjektet i Naustdal truer med å grise til mer enn naturen, skriver Tarje I. Wanvik i en kronikk i BT.
Tidsskriftet Røyst ble blant annet startet av tidligere masterstudent i sosiologi Astrid Hauge Rambøl.
Johan Galtung mener Norge må legge om utenrikspolitikken hvis vi ønsker å være en foregangsnasjon innen fredsarbeid i verden.
Alf Gunvald Nilsen har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Journal of Contemporary Asia. Artikkelen inngår i et spesialnummer av tidsskriftet som tar for seg folkelig motstand og politisk protest i indisk historie og samtid.
Søkjartala til samfunnsøkonomi har auka med heile 49% samalikna med fjoråret. Stadig fleire studentar kjempar om studieplassar i økonomifaget ved Universitetet i Bergen.
Ved søknadsfristen for Samordna opptak i år har heile 16 prosent fleire valt bachelorgraden i samanliknande politikk som førsteval enn i fjor.
Hva slags erfaringer har du med Informasjonssenteret på SV-fakultetet? Gi din tilbakemelding nederst i saken!
23 og 24 april arrangerast BECCLE sin første årlege konferanse i konkurransepolitikk.
Professorane William Shaffer, Eric Waltenburg (Purdue University) og Gunnar Grendstad (SAMPOL) har kartlagt graden av mangfald blant dommarane i Noregs Høgsterett.
Atle Møen ved Sosiologisk institutt med innlegg i BT om lederstriden i Brann.
Sjå opptak frå Civita sitt frokostmøte med mellom anna professor Rune Jansen Hagen måndag 13. april.
Korleis påverka bankkrisa islendingar si støtte til det politiske systemet og oppfatning av korrupsjon? Svara får du av Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall (Linkøping U.) og Jonas Linde (Sampol) i ein nyleg publisert artikkel.
Professor Jens E. Kjeldsen om det kontroversielle Skavlan-intervjuet