Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Et omfattende prosjekt som har forsket på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen har nå publisert sin sluttrapport.
Alf Gunvald Nilsen skriver om statsdannelsesprosesser og kollektiv motstand for bloggen Progress in Political Economy, som er basert ved Universitetet i Sydney.
I en ny artikkel publisert på nettsidene til Sosiologen.no skriver Alf Gunvald Nilsen om sosiologiske innblikk i Asias klassekamper.
Nielsen diskuterer Indias forhold til Kina i klassekampen og har publisert artikkelen: Law and Larai: "The (De)Judicialisation of Subaltern Resistance in West Bengal".
Mercedes Biocca disputerer fredag 29. mai med avhandlingen «Silences of Dispossession. The Dynamics of Agrarian Change and the Politics of Indigenous People in Chaco, Argentina”.
Sosiologisk institutt vil I samarbeid med LSE Department of Sociology, London arrangere en konferanse ved LSE.
Institutt for geografi har lang tradisjon med å senda studentar på feltkurs til Eidfjord for å studere landformdannande prosessar. Men ikkje kvart år blir feltkurset oppsummert i film.
Thom Leschine, a life-long student of marine environmental decision making, is pursuing his interest in the far north while visiting the Dept. of Comparative Politics.
Professor Atle Møen og masterstudent Thomas Davidsen ved Sosiologisk Institutt anvender Jeffrey Alexanders kulturpragmatiske perspektiv til å forstå saken om monstermastene i Hardanger som et ekstraordinært sosialt drama.
Lise Gundersen har slutta etter 15 år som fakultetsdirektør på Det samfunnsvitskaplege fakultet. – Det har ikkje vore ein einaste keisam dag på jobb, seier ho.
Prototyper, apper, nye annonseløsninger og spenstige brukergrensesnitt. Dette er noe av resultatet når mediestudenter ved UiB får boltre seg sammen med selskapene i medieklyngen.
I oppstyret rundt bondestortingene i 1833 og 1836 ble det virvlet opp en hel del spørsmål av betydning for forståelsen av tidens politiske kultur. Hvem var skikket til å delta, hvem til å lede?
Vi trenger ingen månelanding i Nav, kun at de enkelte tjenestene løses på en enklere og mer brukervennlig måte.
I det nye nummeret av Sosiolognytt skriver Alf Gunvald Nilsen om velferdsforskning i verdens største demokrati - med andre ord India.
Vi holder for tiden på med en undersøkelse om studievalg og studiekvalitet på bachelorprogrammet i sosiologi. Svar på spørreskjemaet vårt og bli med i trekningen av to gavekort på 500 kroner hos Akademika.
We are deeply sad to announce the loss of Madhab Prasad Bhusal, who took his M.Phil. degree at Department of Geography from 2005-2007.
Silje Kathrine Høyland har skrevet et blogginnlegg for Sosiologen.no

Sider