Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Artikkelen omhandler psykososialt stress blant middelaldrende og eldre i Sverige.
Liv Johanne Syltevik er i statsråd 19 juni 2015 oppnevnt som medlem i et offentlig utvalg som skal gjennomgå støtten til barnefamiliene.
På en 11-dagers reise fra vest til øst gjennomfører studentene mastergradsfeltkurset i naturgeografi under kyndig veiledning av Svein Olaf Dahl og Atle Nesje.
Lekve legger frem ulike måter å bruke klassebegrepet i sitt bidrag til siste utgave av Røyst.
Les om grasrotkampanjen som preger Dansk offentlighet
Professor Jens Kjeldsen om god retorikk for ledere
Monografiene finnes i "Contemporary South Asia" og "South Asia".
Tverrfaglig forskerteam utforsker muligheter og dilemmaer med visuell teknologi i nyhetsmediene.
Masterstudentane på geografi hadde innleveringsfrist 15. mai. 18 leverte masteroppgåver, og mellom 2. og 19. juni har dei presentert og forsvart oppgåvene sine i avsluttande mastereksamen.
I mai 2012, 50 år etter C.Wright Mills’ bortgang, arrangerte Sosiologisk institutt et tre-dagers symposium over hans arbeider.
Professor emerita Kari Wærness i samarbeid med Kari Tove Elvbakken argumenterer imot et forslag fra Runar Døving om mannlig innblanding i abortloven.
Stipendiat Iversen kommenterer Nina Jensen og WWF sine språklige fremstøt i klimadebatten.
Stipendiat i medievitenskap og medlem i retorikkgruppen Erik Knudsen kommenterer Trude Drevlands pressekonferanse.
Kenneth Bo Nielsen har publisert en artikkel i den indiske journalen Economic and Political Weekly.
Alf Gunvald Nilsen fortsetter sin serie med poster på bloggen Progress in Political Economy.
Arild Holt-Jensen og Ståle Dyrvik er redaktører for boka "Likeverd - Grunnlaget for demokrati". Boka lanseres 18. juni i Oslo.
Fredag 5. Juni var det duket for Roseseremoni for å hedre de som har levert sine masteroppgaver dette semesteret.
Hallvard Moe er medredaktør for bok om sosiale medier og valgkamper

Sider