Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Bergen og UiB Alumni ønsker alle tidligere studenter velkommen tilbake til universitetet lørdag 12. september.
Hvordan holde en god tale? Disse tabbene bør du unngå
Som en del av arbeidet med prosjektet «Mobilitet, moral og migrasjon: En studie av sosiale fellesskap i Norge og Italia» gjorde professor Lise Widding Isaksen feltarbeid på Sicilia.
I år er det 20 år siden massakren som den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Den Haag har erklært som folkemord.
Bygnes har skrevet en artikkel som omhandler hvorfor mange av de høyt utdannede spanjolene som reiste fra Spania etter at krisen rammet landet, legger så stor vekt på at de ikke reiste på grunn av krisen.
Institutt for geografi har siden 1970 uteksaminert hele 607 hovedsfags- og masterkandidater. I perioden fra 2003 har antallet uteksaminerte i gjennomsnitt ligget på 22. Det er imidlertid betydelige svingninger, og i år kommer vi godt høyere enn dette. Geografi er populært og jobbrelevant.