Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Masterprosjektet mitt handler om integreringsutfordringene til nordkoreanske flyktninger som prøver å tilpasse seg et moderne demokratisk og kapitalistisk samfunn i Sør-Korea.
Hvordan er det egentlig å få et flyktningmottak i nabolaget? Blir skepsisen mindre etter at mottaket er etablert? Og hvordan føles det faktisk å komme til Norge?
I den siste utgåva av Journal of European Public Policy kan du lese den siste artikkelen til Georg Picot, «Globalization and healthcare policy: a constraint on growing expenditures»
Endå ein gong gjev studentane på bachelorprogrammet i samanliknande politikk studiet sitt landets beste totalvurdering for statsvitskaplege bachelorprogram.
Professor emeritus Ørnulf Gulbrandsen og rektor Dag Rune Olsen skriver om Fredrik Barths enorme innflytelse.
Boken utforsker forfatterskap i TV-drama gjennom en produksjonsstudie av Kampen for tilværelsen, den først forfatterstyrte serien produsert av NRK Drama
I tiden etter Fredrik Barths bortgang den 24. januar 2016 er det formidlet mye om hans liv og virke. Vi har samlet et knippe av hyllesten her.
Ett år etter angrepene mot Charlie Hebdo stiller mange spørsmålet om ytringsfriheten i Norge trues av selvsensur og en polarisert offentlig debatt. I en ny rapport studerer vi hvordan befolkningen vurderer grensene for hva som kan og bør ytres i Norge.

Sider