Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Entreprenørskapet i norsk akademia er halvert sidan 2003, viser forsking utført av professor Hans K. Hvide ved Institutt for økonomi og professor Benjamin F. Jones ved Kellogg School of Managment. Studien har fått massiv omtale i mellom anna Science og Dagens Næringsliv.
Næringsseksjonen i Bergen kommune vil gi en student et bredt og variert innblikk i arbeidet med å tilrettelegge for næringsutvikling.
Gjennom det nye Erasmus+ programmet kan studenter få støtte til å ta praksis i utlandet. Helen Gjærde valgte å ta et semester hos UNESCO i Paris.
- Det beste med å vere geografistudent er at vi heile tida lærer om tema som er samfunnsaktuelle. Og geografistudentane er ein gjeng engasjerte menneske som vil lære nye ting, utvikle seg og vere med å bidra i ulike spørsmål som påverkar menneska på jorda.
Masterprogrammet i samanliknande politikk er «excellent both in terms of its quality and range» og deler av programmet minner om «training at the PhD level» i følgje ei ekstern evaluering. Her fortel studentrepresentant Silje Rødeseike korleis masterprogrammet blir oppfatta av studentane.
Skiljet mellom dei to statsvitskapane ved Universitetet i Bergen bygger på lange tradisjonar, men i vår gjer to forskargrupper på Sampol og Admorg felles sak.
For min del ble utvekslingsoppholdet særdeles vellykket. Jeg hadde det fantastisk i Irland i et unikt internasjonalt miljø, trivdes godt med fagene jeg tok, og har fått mange venner jeg kommer til å holde kontakt med for resten av livet.
Meltzerfondet har tildelt professor Michaël Tatham Meltzerprisen for unge forskarar.
I anledning Kvinnedagen har NHO bedt professor Katrine Løken og postdoktor Julian V. Johnsen ved Institutt for økonomi om å evaluere forskningen på årsakssammenhenger mellom familiepolitikk og likestilling i arbeidslivet, og å komme med forslag til ny familiepolitikk som kan sikre høy yrkesdeltagelse og bedre kvinners karrieremuligheter.
I statsråd fredag 4. mars sat regjeringa ned eit ekspertutval som skal utgreie moglegheiter og utfordringar av den nye delingsøkonomien. Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi (UiB) skal leie utvalet.
Professor Jens E. Kjeldsen om talen som strategisk verktøy
Hva skjer med velferdsstaten når tallet på flyktninger øker og et Norge med mindre oljepenger skal håndtere situasjonen? Et knippe eksperter er spurt av VG, blant annet Susanne Bygnes, postdoktor og prosjektleder for "Flyktningekrisa - forestillinger og erfaringer".
"Å lære språket er selvfølgelig en stor fordel. I starten av feltarbeidet brukte jeg all “dødtid” på diverse språkkurs på Youtube og språkspill," sier Marte Bergesen, masterstudent ved instituttet som gjorde feltarbeid i Romania. Les mer om henne, Amalie, Karoline og Marias erfaringer og tips fra feltarbeid i Kula Kulas faste spalte.
I China Dailys utgave den 2. mars har professor Stein Kuhnle en kommentar om skatt og velferdsutvikling i Kina.