Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Med to bachelorgrader fra UiB, en i spansk og latinamerikastudier og en i økonomisk geografi, hadde jeg veldig lyst til å prøve meg i en arbeidssituasjon hvor begge deler kommer til nytte, før jeg går videre på master.
Kenneth Bo Nielsen and Patrik Oskarsson wrote an article on the development deadlocks of the Indian state in Economic and Political Weekly.
- Det beste med feltkurs er at vi får tatt teorien i pensum i bruk på en helt annen måte enn ved å bare lese det. Jeg føler jeg har fått en mye bedre forståelse av pensum igjennom dette kurset, sier geografisudent Christine Jensen.
Har du lyst til å være seminarleder ved Sosiologisk Institutt neste semester? Søknadsfrist 1. desember!
Professor Magne Mogstad ble tildelt Fritjof Nansens belønning for yngre forskere for hans fremragende forskning innen økonomi.
Lars Skov Henriksen, professor ved Universitetet i Aalborg, besøkte onsdag Institutt for sammenliknende politikk. Foredraget om skandinaviske sivilsamfunn var svært populært og lokalet ble fylt opp av interesserte ansatte.
"Vi vet fortsatt for lite om klimaendringenes samfunnsmessige og menneskelige dimensjoner" sier professor ved instituttet, Edvard Hviding. Les et lengre intervju med ham, samt konferansen om klima og kapitalisme som holdes neste uke.
Når studentane fekk bytte ut den klassiske innleveringsoppgåva leverte dei føredrag om boarar i Sør-Afrika, radioinnslag om LGBT-rettar og ein «road movie» om politisk deltaking på Utsira.
Ein million barn av Erasmus-par, samt studentpraktikantprogrammet ved EU-ambassaden i Oslo var blant temaa i gjesteførelesinga til ambassadør Helen Campbell onsdag.
Om unge, muslimske kvinner som gav opp å være tyske.
- Hæ? Hekseri? Hvorfor er klimaendringer relevant for sosialantropologer? Hva var kulturrelativisme igjen? Og hvordan er det egentlig å være på feltarbeid? Dette er noen av problemstillingene elever ved videregående skoler i Bergen kommune har fått svar på av tidligere masterstudent i sosialantropologi, Oda Eiken.
- Da jeg skulle dra på utveksling, gikk jeg "all in". Dette er min sjanse til å komme utenfor komfortsonen og leve ”upside down” på en plass jeg ikke kjenner. Les hvordan sosiologistudent Jonas Mathisen har det i Hong Kong.
Denne våren skal midlertidig vitenskapelig ansatte (gruppe B) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet velge nye representanter til fakultetsstyret.