Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Den anerkjente amerikanske sosiologen Arthur L. Stinchcombe er blitt utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.
Tuva Kvåle studerer sammenliknendende politikk ved UiB, men tilbringer våren 2017 i Brussel som studentpraktikant ved NHO Brussel.
Professor i sosiologi og tidlegare UiB-rektor Sigmund Grønmo er 70 år.
Asbjørn Grønstads artikkel "Impaired Images and the Boundaries of Discernibility" er med i antologien Theorizing Images.
Institutt for sammenliknende politikk arrangerte kronikkurs med Bergens Tidende (BT) for masterstudenter på sammenliknende politikk, sosiologi og administrasjons og organisasjonsvitenskap.
I august 2017 åpner seks nye studieprogrammer i Media City Bergen. Søknadsfrist: 15. april 2017!
Kim Arne Hammerstad, Lena Aastrøm og Sindre Fjellstad Johnsen går første året på masterprogrammet i sammenliknende politikk.
Onsdag 22 mars deltok professor Liv Johanne Syltevik ved UIB i panelet på sosialpolitisk kafe sammen med Ann Grete Aasheim, barnevernspedagog og medlem av profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger.
Professor i sosiologi og tidligere rektor ved UiB, Sigmund Grønmo fyller 70 år den 28. mars.
Man må ikke jobbe som en slave fordi man er au pair, mener sosiolog Mariya Bikova. Hennes forskning viser at den norske likhetstanken kommer filippinske barnepassere til gode.
UiB-forsker Liv Johanne Syltevik har vært medlem av barnefamilieutvalget. De overleverte sin utredning til barne- og likestillingsministeren 6. mars 2017.
Pål Ringkjøb Nielsen er tilsett som ny postdoktor i naturgeografi ved Institutt for geografi. Han er oppteken av storm og klimaendringar og vil i si postdoktor-stilling utvida kunnskapen om fortidas stormaktivitet.
Runa Falck Langaas studerer sammenliknende politikk og skriver masteroppgave om diskriminering av romfolk i Norge.
Facebook-venner eller nettets fremmede – hvem er det best å lytte til når du skal orientere deg i nyhetsbildet?
Professor Katrine V. Løken ved Institutt for økonomi får Nils Klim-prisen 2017 for fremragende forskning.
Ingrid Rindal Lundeberg og Kristian Mjåland har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet: Retfærd, Nordic Journal of Law and Justice.
Nærmere hundre elever tok turen til Det samfunnsvitenskapelige fakultet under Åpen dag 2017. De fikk et innblikk i samfunnsfagenes rolle innen samtidens digitalisering og de globale klimautfordringene.
Terje Tvedt fra UiB fikk Peter Sather-støtte sammen med Mathias Kondolf fra Department of Landscape Architecture & Environmental Planning ved UC Berkeley til videreføring av et prosjekt i Kairo by.

Sider