Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Denne masteroppgaven ser på oljeindustriens påvirkning på hvordan Stavanger presenteres og oppfattes, altså hvilken rolle oljeindustrien spiller i narrativer om stedsidentiteten i Stavanger: i fortiden, i dag, og i framtiden.
Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas vil ha sterkere satsing på eksternfinansiering og legge forholdene til rette for at veksten i antall studenter ved fakultetet skal fortsette.
Er du ph.d.-kandidat? Vil du bli en bedre formidler? Forsker Grand Prix tilbyr en solid pakke med tips og råd for god kommunikasjon.
Marija Slavkovik har alltid vært tiltrukket til maskiner. Helt naturlig derfor at hun har plassert kunstig intelligens i sentrum for sin forskning.
Thomas Piketty sin bestselger om kapital fikk Yvette Peters til å forstå hva hennes neste forskningsprosjekt skulle handle om: Politisk ulikhet.
Kristine Jørgensen er utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen. Hun blir Norges første kvinnelige professor innen dataspill.
I et nytt prosjekt vil sosialantropologen Anna Szolucha studere vanlige folks engasjement i spørsmål om klima og energiomstilling: Hvordan og hvorfor blir grasrota engasjert?
Geografi er studiet av menneske, samfunn, natur og miljø, og samanhengen mellom desse. Vi ser på samfunnsutfordringar både frå samfunns- og naturperspektiv. Vil du bli geografistudent?
Etter at Magnus Matningsdal sluttet som professor ved Det juridiske fakultet i 1989 har han stått over 2000 timer ved kateteret på Dragefjellet. I dag hedres høyesterettsdommeren som æresalumn på årets Christiekonferanse.
«Søk internasjonale erfaringer!» råder CCBIO-leder Lars A Akslen dagens studenter.
Då Helene fekk vite om UiB si avtale med universitetet på Fiji tenkte ho ganske enkelt "kvifor ikkje?". No lærer ho om alt frå kolonitid og korrupsjon, til menneskerettar og klimaendringar frå eit Stillehavsperspektiv. Les hennar reisebrev her.
I august starter seks nye og spennende mediestudier i Media City Bergen. Faglig leder Ole J. Mjøs gleder seg til å invitere nye mediestudenter til Bergen.
Gjennom et samarbeid mellom Rothaugen skole og Institutt for sammenliknende politikk ved UiB, har elever på 10. trinn fått trening i argumentasjon og debatteknikk.
Siddharth Sareen startet som ny postdoktor denne uka. Han vil jobbe med politikk og styringssystem av energisektoren, med fokus på overgang til solenergi i Sør-Europa.
– Å ta en mastergrad er ikke så skummelt som folk tror. Det er ikke enkelt, men du får utfordret deg selv, forteller masterstudenter.
Helle Karina Johansen tar en bachelorgrad i sammenliknende politikk. Våren 2017 er hun praksisstudent hos Ungt Entreprenørskap.
Å studere sosialantropologi er utfordrende og gøy, det gjør deg klokere på verden og gir utrolig viktig kompetanse for samfunnet. Og, ikke minst: - Du blir en helsikkens god diskusjonspartner!
Du må ha lyst til å jobbe med mennesker og ha en stor interesse for faget du skal undervise. Det smitter over og elevene trenger og fortjener interesserte og engasjerte lærere.

Sider