Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Georg Picot har lenge forsket på midlertidige ansettelser i arbeidslivet. I sitt neste prosjekt ønsker han å se på lavtlønnsyrker og hvordan offentlige tiltak påvirker lønn.
I enhver arbeidskonflikt foregår det en kamp om virkelighetsoppfatningen i media, og media har en tendens til å velge vinklinger som går i de ansattes disfavør, hevder stipendiat Isak Lekve i en ny tekst hos Manifest Tidsskrift.
Ifølge Forskningsindeksen rangerer Per Lægreids samlede publiseringer som nr. 26 totalt i Norge, nr. 5 totalt ved UiB og helt i front ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
20 studentar fullførte ein mastergraden i geografi vårsemesteret 2017. Vi gratulerer alle med fullført grad, takkar for tida vi har hatt saman på Institutt for geografi og ynskjer lykke til vidare!
En trio av antropologer deltok på FNs havkonferanse første uken i juni 2017 – og gjorde interessante observasjoner om begrepsbruken i FN-diplomatiet samt mulighetene for små land til å markere seg og påvirke prosesser.
Nanna Lilletvedt Sæten fullførte bachelorgraden i sammenliknende politikk våren 2017.
Kurset Eksperimentell økonomi (ECON370) er tildelt studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for 2017.
På fakultetsstyremøtet 13 juni 2017 ble det valgt ny dekan og prodekan for SV-fakultetet. Professor Jan Erik Askildsen fra institutt for økonomi ble valgt til dekan og professor Ragnhild Muriaas fra institutt for sammenliknende politikk til prodekan
– Det å ha egen mottakelse på FNs havkonferanse var utrolig verdifullt for å bygge videre på eksisterende samarbeid og etablere nye partnerskap, sier marin dekan ved UiB, Jarl Giske.
- Å flytte det antropologiske blikket mot energi betyr også at man flytter etnografi fra samfunnets utkant til samfunnets sentrum, skriver Ståle Knudsen i en artikkel publisert på nettsiden til nettverket Energy Anthropology Network.
– Gøy og velfortjent, sier Jens E. Kjeldsen om at Ta ordet! vant formidlingsprisen på fakultetets prisutdeling.
Statssekretær Tone Skogen deltok på UiBs store mottakelse under forrige ukes havkonferanse i FN. Hun roste det nye samarbeidet mellom UiB og partnere i Stillehavet.
Det er mange gode grunner til å reise på utveksling. Her følger en guide for deg som ønsker å studere 1-2 semestre i utlandet.
Professor i samanliknande politikk, Michaël Tatham si bok "With, Without or Against the State" er årets vinner av SV-fakultetet sin publikasjonpris.
Lurer du på hvilke emner du skal ta til høsten? Her finner du en oversikt over valgfrie emner på 200-nivå ved Institutt for sammenliknende politikk. Emnene er åpne for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Etter tre år med studier kan de juble for en bachelorgrad i bagasjen. Fjorten kandidater innen sosialantropologi og fire kandidater innen utviklingsstudier mottok diplom og gratulasjoner under bachelorseremonien 2017.
Fredag 9.juni feiret det samfunnsvitenskapelige fakultet masterkandidatene for våren 2017. Gratulerer til masterstudentene våre som har fullført mastergraden sin ved sosiologisk institutt! Lykke til videre!
Universitetet i Bergen og University of the South Pacific har lansert opprettelsen av et felles professorat i hav- og klimaforskning på en stor mottakelse under FNs havkonferanse.

Sider