Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Georg Picot har lenge forsket på midlertidige ansettelser i arbeidslivet. I sitt neste prosjekt ønsker han å se på lavtlønnsyrker og hvordan offentlige tiltak påvirker lønn.
I enhver arbeidskonflikt foregår det en kamp om virkelighetsoppfatningen i media, og media har en tendens til å velge vinklinger som går i de ansattes disfavør, hevder stipendiat Isak Lekve i en ny tekst hos Manifest Tidsskrift.
Ifølge Forskningsindeksen rangerer Per Lægreids samlede publiseringer som nr. 26 totalt i Norge, nr. 5 totalt ved UiB og helt i front ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
De som ser på, er mest opptatt av bilder av norsk natur og å bli kjent med landet, forteller medieviter i artikkel for forskning.no.
Professor Per Lægreid og Professor Kari Tove Elvbakken har vært gjesteredaktører til det spennende spesialnummeret.
Regjeringen har bestemt at barnehagelærerens rolle skal sees nærmere på av en ekspertrguppe. Professor Kjetil Børhaug skal lede gruppen.
20 studentar fullførte ein mastergraden i geografi vårsemesteret 2017. Vi gratulerer alle med fullført grad, takkar for tida vi har hatt saman på Institutt for geografi og ynskjer lykke til vidare!
En trio av antropologer deltok på FNs havkonferanse første uken i juni 2017 – og gjorde interessante observasjoner om begrepsbruken i FN-diplomatiet samt mulighetene for små land til å markere seg og påvirke prosesser.
Nanna Lilletvedt Sæten fullførte bachelorgraden i sammenliknende politikk våren 2017.
Kurset Eksperimentell økonomi (ECON370) er tildelt studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for 2017.
Nordmenn fremdeles mer digitale i sin nyhetsbruk enn de fleste andre europeere, fastslår Infomedia-forskere i ny rapport.
På fakultetsstyremøtet 13 juni 2017 ble det valgt ny dekan og prodekan for SV-fakultetet. Professor Jan Erik Askildsen fra institutt for økonomi ble valgt til dekan og professor Ragnhild Muriaas fra institutt for sammenliknende politikk til prodekan
– Det å ha egen mottakelse på FNs havkonferanse var utrolig verdifullt for å bygge videre på eksisterende samarbeid og etablere nye partnerskap, sier marin dekan ved UiB, Jarl Giske.
- Å flytte det antropologiske blikket mot energi betyr også at man flytter etnografi fra samfunnets utkant til samfunnets sentrum, skriver Ståle Knudsen i en artikkel publisert på nettsiden til nettverket Energy Anthropology Network.
En ny artikkel av Tom Christensen, Per Lægreid, Lise H Rykkja tar for seg politireformen som i 2015 kulminerte med forslag om ny struktur i politiet.
– Gøy og velfortjent, sier Jens E. Kjeldsen om at Ta ordet! vant formidlingsprisen på fakultetets prisutdeling.
Statssekretær Tone Skogen deltok på UiBs store mottakelse under forrige ukes havkonferanse i FN. Hun roste det nye samarbeidet mellom UiB og partnere i Stillehavet.
Marit Skivenes og June Thoburn (East Anglia University, UK) har nylig publisert artikkelen deres «Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children” I tidsskriftet «Child and Family Social Work”.

Sider