Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professor Rune Jansen Hagen ved Institutt for økonomi (Universitetet i Bergen) fyller 50 år fredag 29. september.
Alt-right-rørsla er på offensiven i USA. Ei omdiskutert ny bok fortel historia om det amerikanske radikale høgre, skriv Asbjørn Grønstad for Vox Publica.
Vi ønsker velkommen til lansering av CET – Senter for klima og energiomstilling, et nytt initiativ ved Universitetet i Bergen. Målsettingen til CET er å tilveiebringe ny kunnskap om veivalg for klima og energiomstilling. CET vil være en «hub» for tverrfaglig forskning, med basis i samfunnsvitenskapene.
Vil du være med å etablere en ny studentdrevet konferanse ved UiB? Ved CET (Senter for klima og energiomstilling ) lyses det nå ut to 20%-stillinger som konferansekoordinatorer.
Praksislærerne i journalistikk har litt prestasjonsangst hver dag. De skal utdanne fremtidens journalister.
Jeg har valgt å skrive min masteroppgave om geofarer. Oppgaven tar sikte på å undersøke hvilke geofarer som kan utgjøre en risiko for soldater under trening, med fokus på feltområder på Setermoen og Mauken-Blåtind i Troms.
Mangfold gir større sannsynlighet for suksess
Insentivsystemer for helsetjenester kan være problematisk, viser en studie av helsesystemer i Bangladesh.
Hvordan bruker vi medier og hvordan påvirker medier våre liv?, er spørsmål som opptar forsker Brita Ytre-Arne ved Infomedia.
Sampols blogg ‘Saktuelt’ tilbyr et forum hvor samfunnsforskere kan komme med inspill til aktuelle saker.
Håvard Haarstad er medarrangør for et nytt PhD-kurs på "Urban Transformations" som skal holdes ved Universitetet i Oslo i høst.
Talehandlinger og utfall av stridigheter om narrativer – om harde fakta og om prosjekter - skaper organisasjoner
Forskning på offentlig forvaltning er blitt mer internasjonal
Vegard Jarness har nylig publisert artikkelen “Viewpoints and Points of View: Situating Symbolic Boundary Drawing in Social Space” i tidsskriftet European Societies.
Det var en trist melding vi fikk på morgenkvisten søndag. Frank, vår studievenn og kollega gjennom 50 år, hadde gått bort.
Professor Frank Aarebrot er død, 70 år gammel.
Maurizio Ferrera ser på EU-integrasjon i årets Rokkanforelesning.
Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal skal i høst gi ekspertråd til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helsedirektoratet.

Sider