Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Professor Rune Jansen Hagen ved Institutt for økonomi (Universitetet i Bergen) fyller 50 år fredag 29. september.
Vi ønsker velkommen til lansering av CET – Senter for klima og energiomstilling, et nytt initiativ ved Universitetet i Bergen. Målsettingen til CET er å tilveiebringe ny kunnskap om veivalg for klima og energiomstilling. CET vil være en «hub» for tverrfaglig forskning, med basis i samfunnsvitenskapene.
Vil du være med å etablere en ny studentdrevet konferanse ved UiB? Ved CET (Senter for klima og energiomstilling ) lyses det nå ut to 20%-stillinger som konferansekoordinatorer.
Jeg har valgt å skrive min masteroppgave om geofarer. Oppgaven tar sikte på å undersøke hvilke geofarer som kan utgjøre en risiko for soldater under trening, med fokus på feltområder på Setermoen og Mauken-Blåtind i Troms.
Mangfold gir større sannsynlighet for suksess
Sampols blogg ‘Saktuelt’ tilbyr et forum hvor samfunnsforskere kan komme med inspill til aktuelle saker.
Håvard Haarstad er medarrangør for et nytt PhD-kurs på "Urban Transformations" som skal holdes ved Universitetet i Oslo i høst.
Vegard Jarness har nylig publisert artikkelen “Viewpoints and Points of View: Situating Symbolic Boundary Drawing in Social Space” i tidsskriftet European Societies.
Maurizio Ferrera ser på EU-integrasjon i årets Rokkanforelesning.
Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal skal i høst gi ekspertråd til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helsedirektoratet.
Samfunnsøkonom Katrine Løken mottar det prestisjefylte Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd.
Førsteamanuensis Iselin Åsedotter Strønen sin monografi "Grassroots Politics and Oil Culture. The Revolutionary Petro-State" er en etnografisk studie av forholdet mellom grasrotbevegelser og den venezuelanske staten under Hugo Chávez' regjeringstid i lys av landets historiske utvikling som oljestat.
Anna Dybwad Alstad, Marte Ramstad og Kari Elida Eriksen vil hjelpe nye studenter i overgangen til studentlivet. De er mentorer for nye geografistudenter dette semesteret.
Mandag 4. september ble Kari Wærness utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.